Mange har svært ved at koble budget og bedrift

Hvorfor er der nogle landmænd, som har svært ved at se idéen i at have et budget?

Mange landmænd laver budget, fordi banken har brug for det og beder om det. Men nogle kan ikke se værdien af et budget og synes ikke rigtig, at det har noget at gøre med det, som de går og laver. Derfor ender budgettet ofte bare i skuffen.

Hvor er det, kæden hopper af?

Et budget tager udgangspunkt i tal, der skal omsættes til handling. Mange landmænd ser det den anden vej rundt. De sætter sig et mål om f.eks. øge fodereffektiviteten, fordi det vil være godt for økonomien. For dem er koblingen fra bedrift til budget, mens det for de fleste rådgivere er fra budget til bedrift. Som rådgivere er vi ikke gode nok til at forklare sammenhæng mellem budgettal og biologi i stald og mark. Folk har forskellig tilgang til økonomi.

Hvorfor er det svært at forstå?

Landmænd er rigtig gode til at sætte sig mål på bedriften, fordi de godt ved, at det påvirker økonomien, hvis de forbedrer sig. Men hvis målene bare bliver omsat til nogle abstrakte tal i et budget, vil nogle alligevel ikke rigtig bruge tallene til noget, fordi det ikke er de mål, som han har tænkt i sit hoved.

Men mange landmænd klarer sig vel udmærket uden budget. Hvorfor er det vigtigt?

Hvis budgettet er lavet rigtigt – altså tilpasset landmandens behov - er det et fantastisk redskab at styre efter. Budgetopfølgningen give dem information om status på de planlagte målsætninger, information om nye muligheder og ikke mindst information om, hvor man bør sætte ind med ekstra fokus.

Hvad er så løsningen på det?

Vi må som rådgivere erkende, at landmænd er forskellige. Der er en stor gruppe af landmænd, der tager udgangspunkt i nogle andre mål end dem, man traditionelt sætter ind som tal på nogle poster i et budget. Derfor har vi igangsat et projekt, hvor målet er at udvikle et budgetprogram, der gør det lettere at lave sit eget budget, og som tager udgangspunkt i landmandens egne, formulerede målsætninger. Foreløbige har 40 landmænd meldt sig til at være med til at udvikle det. Det er mange, og det fortæller os, at behovet er stort.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle