Mangfoldigheden styrker og udfordrer

Af Knud Kirkegaard, driftsøkonom, Velas Økologi

Som økologisk planteavler har man mere varieret sædskifte end konventionelle. Det fremgår af benchmarking-analyser med udgangspunkt i driftsgrens-opgørelser.

En typisk procentfordeling af sædskiftet for økologer sammenlignet med konventionelles sammensætning fremgår af tabellen.

Økologens kornafgrøder fordeler sig med næsten 50 pct. fordelt på rug og havre, hvor den konventionelles andel er under 15 pct.

Styrken ved denne mangfoldighed er muligheden for at skabe et bedre resultat på bundlinjen, da afgrødesammensætningen giver mulighed for at producere større grad af specialafgrøder, som markedet belønner med en højere afregningspris.

Den spændende udfordring er, at det stiller øgede krav til producenten omkring dyrkningen af flere typer afgrøder, og der skal følges mere med i markedsudviklingen for at vælge sædskifte, der samlet set giver bedre bundlinje.

I 2019 så vi, hvordan den gennemsnitlige økologiske planteproducent, der ikke samtidig er mælkeproducenter, på jorder opnåede bundlinje på 1.400 kr./ha, hvor konventionel produktion opnåede et minus på 300 kr.

I 2020 har markedsudviklingen presset priserne på især korn, men også andre afgrøder er faldet i pris. Dermed faldt bundlinjen til minus 600 kr./ha, hvor konventionelle opnåede stort set samme niveau med minus 300 kr./ha.

Derfor er det værdifuldt at følge godt med i markedsudviklingen med henblik på fortsat at sammensætte et mangfoldigt sædskifte, hvor der både tages hensyn til diversiteten til gavn for kommende afgrøder og tages hensyn til valg af specialafgrøder og typer af kornafgrøder, der forventes at give den bedste afregning.

Som altid er der store spredninger i resultaterne. På bundlinjen drejer det sig om, at de bedste opnår 1.200 kr./ha mere end gennemsnittet - altså betydelige afvigelser mellem laveste og højeste bundlinjer.

Om end der er spredninger også under kapacitets- og kapitalomkostninger, findes de største spredninger under dækningsbidragene. Blandt de bedste er kornudbyttet 50 hkg/ha mod gennemsnit på 45 hkg/ha, og de bedste opnår også lidt bedre afregningspriser.

Under kapacitetsomkostninger ses største spredninger under vedligehold, så også her er der gode muligheder for at hente fremdrift i form at bedre maskinøkonomi.

Med høsten i hus står en ny sæson samtidig for døren. Afsæt fornøden tid og ressourcer til at træffe værdifulde beslutninger.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle