Dansk rugforædling i Tyskland
En lille dansk hybridforædlingsstation ved Hannover blander sig nu med de store rugforædlere

Et godt stykke nede i Tykland - nærmere bestemt Nienstädt vest for Hannover - ligger der en dansk forædlingsstation med drivhuse, forsøgsparceller, marker, laboratorier, renseri og alt det andet grej, der hører til forædling og opformering af nye sorter.

Her forædles hybridrugsorter til det danske, tyske og europæiske marked. Og den store bygning prydes af det, for mange danskere, velkendte rød-grønne logo »Nordic Seed«.

»Vi var tidligere en del af Monsanto Saatens hybridforædlingsprogram, men blev for godt et år siden købt af Nordic Seed,« fortæller Martin Sommer, der er tysk leder af forædlingsstationen. Han er ganske godt tilfreds med at være blevet dansk frem for en lillebitte brik i det store, verdensomspændende Monsanto.

Rug er en lille afgrøde

»Rug er en meget lille afgrøde på verdensmarkedet. Der dyrkes 5,2 mio. hektar rug på verdensplan. 86 pct. i Europa, otte pct. i Asien og seks pct. andre steder. Så det er næsten kun en europæisk afgrøde,« fortæller Laurenz Doeckel, produktmanager i Nordic Seed, Tyskland.

Rug dyrkes især i Nord- og Østeuropa. I 2016 var der i Polen 920.000 ha, i Tyskland 580.000 ha, i Danmark 110.000 ha, i Spanien 155.000 ha, i Baltikum 90.000 ha og i det øvrige Skandinavien 55.000 ha med rug.

Ifølge tyske undersøgelser over europæiske rugudbytter ligger de danske udbytter pænt i toppen af listen med ca. 65 hkg pr. ha i snit, mens England topper listen med gennemsnitligt 69 hkg og Tyskland 61 hkg.

Andel af hybrider i rug

Hybridandelen af rugmarkedet er stor i Tyskland (80 pct.) og i Danmark, mens den er meget lille i f.eks. Polen. I hele EU udgør hybrider kun 15 pct.

»I Polen er der en lang tradition for at bruge sin egen høst til udsæd året efter. Man køber måske kun en ny sort hvert 15. år. Så her er det op ad bakke for hybrider, som skal købes hvert år. Til gengæld er der et stort potentiale i at udvide salget af hybrider i Polen,« fortæller Laurenz Doeckel.

Fortsætter rugprogram

Nordic Seed vil fortsætte deres hidtidige tyske forædlingsmål i hybridrugen, primært rettet mod foder- og energiformål, fortæller Jacob Hansen fra Nordic Seed.

»Sorterne screenes på et tidligt tidspunkt, og de bedste sorter udvælges. Alle rugsorterne afprøves også i Danmark, og alle danskforædlede sorter af andre arter afprøves også i Tyskland og andre steder. Og så ser vi, om nogen af dem matcher og passer til de lokale markeder,« fortæller han.

Faktaboks

Forædling af hybridrug hos Nordic Seed

  • I maj 2016 overtog Nordic Seed et hybridrug-program og 11 medarbejdere fra Monsanto Saaten i Nienstädt i Tyskland. 
  • Rugforædlingen er målrettet biogas- og ethanol plus foder.
  • Forædlingsstationen forædler kun hybridrug, og står også for opformering og certificeret udsæd. Derudover afprøves bl.a. vinterhvede og vår- og vinterbyg for Nordic Seed og andre firmaer.
  • Nienstädt er velegnet til rugforædling, da der ikke dyrkes rug pga. god jord. Rug er fremmedbestøver, så afstandskravene er skrappe.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.