Danske sorter vises frem i Tyskland

Troels Toft har de danske hvedesorter Sheriff og Benchmark med i international dyrkningskonkurrence på DLG-Feldtage.

»Jeg har optalt 600 aks pr. kvadratmeter i mine parceller, så det er, som jeg har sigtet efter.«

Sådan siger Troels Toft, chefkonsulent hos Patriotisk Selskab, som i tre dage står ved sine hvedeparceller på DLG-Feldtage og fortæller om sin dyrkningsstrategi for interesserede landmænd.

Hvededyrkningskonkurrencen går dels ud på at avle det højeste dækningsbidrag efter fratræk af alle dyrkningsomkostninger, dels at demonstrere en landetypisk dyrkningsstrategi. Troels Tofts to parceller er anlagt med de to danske sorter, Sheriff og Benchmark, hvor Sheriff er konkurrencesorten, og Benchmark skal vise en typisk dansk dyrkningsstrategi.

Der er 11 deltagere fra hele Europa i konkurrencen, og i mange år har de danske parceller skilt sig ud ved at have markant lavere dyrkningsomkostninger end mange af de øvrige deltagere. Det er der dog rettet lidt op på i de seneste år. Dels fordi nogle af de øvrige deltagere har skruet ned for forbruget af gødning og pesticider, dels fordi de danske N-normer er øget i år, og Troels Toft derfor har valgt at tildele 211 kg N pr. hektar til Sheriff og 235 kg N pr. hektar til Benchmark.

Dermed satser han på både at avle et højt udbytte og en afgrøde, hvor der kan opnås en god afregning for proteinindholdet.

Foreløbig tegner det ganske godt, selvom de tyske arrangører glemte at sprøjte parcellerne mod ukrudt i foråret, og der derfor er rigeligt mange burresnerre og kamille.

Faktaboks

Hvedekonkurrence

  • 11 deltagere fra hele Europa.
  • Hver deltager stiller op med to hvedesorter.
  • Mål: At opnå det højeste DB2 samt at demonstrere en dyrkningsstrategi, der er typisk for det land, man repræsenterer.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.