Ensilage af halm og efterafgrøde er økonomisk interessant til biogas

Efterårsensilering af rajgræs sammen med høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet til biogas og kan bruges uden begrænsninger. Det giver en ekstra indtægt på op til 2.000 kr. pr. ha, viser erfaringer fra Viftrupgaard og Viftrup Biogas ved Spjald. De sår udlæg af rajgræs i vårbyg til frøgræsmark eller efterslæt. I høst sættes stub lige under akset og udlægget gødes. I oktober er stubben dækket af græs og al ukrudtsvækst skygget væk, og græs og halmstub skårlægges og ensileres sammen.

Se mere på landbrugsinfo.dk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.