Giv ikke tidligt udviklet hvede for meget N nu

Nogle hvedemarker er meget langt foran i udvikling - helt op til en måned længere end normalt. Her bør N-strategien ændres.

Der er hvedemarker, der allerede nu er i begyndende strækningsvækst (stadie 30-31). Dette stadium nås i et normalt år først omkring slutningen af april i de luneste egne og midt i maj i de allerseneste områder.

Der er dog også mange marker, der på grund af sen såning og megen nedbør ikke er så langt fremme. Spredningen på markerne er stor i år.

Ændret anbefaling i år

Har man meget fremskredne hvedemarker, der allerede nu er i st. 30-31, skal der tages hensyn til det i gødningsstrategien, og evt. laves en yderligere deling, siger landskonsulent Kristian Furdal Nielsen, Seges.

»I et normalt år siger man, at der som tommelfingerregel skal være tildelt 150-160 kg N pr. ha inden strækning (st. 30), for at væksten ikke er hæmmet af for lidt kvælstof. I et normalt år vil det være inden udgangen af april, men i år er det inden udgangen af marts for nogle marker«, siger han.

Så store mængder kvælstof anbefaler han dog ikke at give allerede nu, hvilket skyldes:

De kraftige planter har allerede optaget mere kvælstof end normalt i fht. datoen.

Der er stadig risiko for udvaskning på grovsandet jord ved større nedbørsmængder.

Meget N til allerede kraftige planter vil øge risikoen for lejesæd betragteligt.

Sker der tilbagefald til koldt/vådt vejr, kan der ske tab fra større N-mængder i marken.

»Problemet kan løses ved at give kvælstof flere gange med mindre mængder«, anbefaler landskonsulenten (se tabel).

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.