Ingen rekord trods store mængder nedbør

På trods af de store mængder nedbør, overstiger behovet for ekstra kvælstof ikke tidligere nedbørsrige år.

Det kan måske overraske, at kvælstofprognosen 2020 ikke slår alle rekorder for, hvor meget ekstra kvælstof markerne skal tilføres.

Det, der er mest afgørende for kvælstofprognosen, er nemlig, hvor meget nedbør der er faldet i perioden fra 1. september til slutningen af februar.

Årets kvælstofprognose slår dog ikke rekorden.

Der har nemlig været år, hvor kvælstofprognosen har vist, at der har været behov for at tilføre 15 kg ekstra kvælstof pr. hektar.

Det skyldes ifølge Leif Knudsen, chefkonsulent hos Seges, at gennemsnittet af det plantetilgængelige kvælstof i jorden i de foregående 11 år har været faldende siden 2014.

Derudover kan den milde vinter have betydet, at der er mineraliseret større mængder kvælstof i jorden, end der vil gøre i en vinter, hvor jorden i lange perioder er frossen.

Kvælstofprognosen bygger nemlig på målinger af den plantetilgængelige mængde kvælstof i jorden på 135 marker i perioden fra 1. til 15. februar.

 

Svært at tømme jorden

»I de år, hvor der ikke falder ret store mængder nedbør, har vi set eksempler på, at landmændene kan spare helt op til 20-25 kg kvælstof pr. hektar. Derfor kan det umiddelbart undre, at landmænd, uanset mængden af nedbør, aldrig har skullet tilføre mere end 15 kg ekstra kvælstof pr. hektar«, siger Leif Knud- sen.

Det skyldes ifølge Leif Knudsen, at det lidt forenklet sagt er svært at tømme finsand og lerjord for plantetilgængeligt kvælstof.

»Normalt er der ca. 40 kg plantetilgængeligt kvælstof pr. hektar efter vinteren på lerjord. Uanset hvor meget det regner, er det svært at reducere mængden af plantetilgængeligt kvælstof til under 25-28 kg pr. hektar«, siger Leif Knudsen.

Omvendt kan der i vinterhalvår, hvor det ikke regner ret meget, være helt op til 60-80 kg plantetilgængeligt kvælstof i jorden i starten af februar.

Det var tilfældet i bl.a. 1996 og 2006, hvor landmændene kunne spare op til 20-25 kg kvælstof pr. hektar på visse jorder.

Husk svovl og kalium

Ud over at der er mindre plantetilgængeligt kvælstof i jorden i dette forår, er der også mindre svovl, kalium, bor og andre næringsstoffer, som kan udvaskes fra jorden.

Derfor er det vigtigt, at man sørger for at have tilstrækkelige mængder af disse næringsstoffer med, når afgrøderne gødes.

»Mængden af kvælstof og svovl følger som udgangspunkt hinanden. Derfor anbefales det, at kornafgrøder tilføres ca. 10 pct. af afgrødens kvælstofbehov, mens raps tilføres 20 pct. af afgrødens behov«, siger Leif Knudsen.

Han tilføjer, at man især på grovsandet jord skal være meget opmærksom på at tilføre tilstrækkelige mængder kalium.

Derudover er det vigtigt, at man kommer ud af starthullerne så tidligt som muligt.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.