Kornhøsten steg 38 pct i 2019
Efter et dårligt 2018 kom udbytterne igen på rette kurs i 2019. Produktionen af korn, raps og bælgsæd er tæt på rekordåret 2017 pga. høje udbytter og mere vintersæd

9,7 mio. ton. Så stor har høsten af korn, raps og bælgsæd været i 2019 ifølge Danmarks Statistiks foreløbige opgørelser. Året placerer sig dermed lige i hælene på rekordårene 2009, 2015 og 2017, hvor høsten var på hele 10 mio. ton.

9,7 mio. ton er hele 38 pct. større end produktionen i tørkeåret 2018, der med 7,0 mio. ton var historisk lav. Årsagen er både høje udbytter i de fleste afgrøder og et større areal med vintersæd, der er højere ydende end vårsæd.

Igen har LandbrugsAvisens høstprognose, som i år lød på 10 mio. ton, ramt rigtig tæt på. Den blev opgjort i august, da mindst to tredjedele af høsten var i hus og er baseret på udbyttemeldinger fra planteavlskonsulenter 13 steder i landet.

Meget mere vintersæd

Det samlede areal med korn faldt tre pct. fra 1.416.000 ha i 2018 til 1.371.000 ha i 2019. Til gengæld steg arealet med vintersæd drastisk fra 576.000 ha til 813.000 ha i 2019.

Stigningen kommer især fra hvedearealet, der var tilbage på et højt niveau med 557.000 ha mod 393.000 ha i 2018. Dermed springer hvede atter i førertrøjen som største afgrøde med 41 pct. af det samlede kornareal. Dernæst kommer vårbyg med 35 pct. Arealet med vårbyg faldt dog tilsvarende drastisk fra 712.000 ha i 2018 til 484.000 ha i 2019. Også rugarealet steg fra 93.000 ha i 2018 til 147.000 ha i 2019.

Årsagen til den store forskydning i arealet var det lange milde efterår 2018, der gav optimale betingelser for at etablere vintersæd, hvorimod efteråret 2017 var meget vådt, og mange måtte opgive at så al vintersæd og så vårsæd i stedet.

Høje hektarudbytter

De fleste kornafgrøder havde i år udbytter på 10-15 pct. mere end normalt (de sidste ti års gennemsnitsudbytte), viser Danmarks Statistiks tal. Det skyldes optimalt vejr. Ud over det lune efterår var foråret også lunt med godt med nedbør, og sommeren varmere end normalt med gennemsnitlig nedbør, som dog var uens fordelt over landet. Trods en meget våd høst mange steder lykkedes det at få det meste i hus.

I 2019 gav vinterhvede gennemsnitligt 83 hkg pr. ha mod normalt 74 hkg. Vårbyg gav 62 hkg mod normalt 54 hkg. Rug 62 hkg mod normalt 58 hkg. Vinterbyg gav 71 hkg mod normalt 62 hkg. Havre gav 49 hkg mod normalt 49 hkg. Raps gav 44 hkg mod normalt 38 hkg. Og bælgsæd (ært+hestebønne) gav 38 hkg mod normalt 36 hkg.

Raps og bælgsæd

Produktionen af raps steg med 49 pct. - fra 489.000 ton i 2018 til 730.000 ton i 2019. Arealet steg kun med 16 pct. til 166.000 ha og er dermed ikke helt tilbage på niveauet i 2017 (178.000 ha). Rapsudbytterne var dog høje i 2019 med 44 hkg pr. ha mod 34 hkg i 2018.

Arealet med bælgsæd (ært, hestebønne m.m.) faldt 30 pct. fra 32.000 ha i 2018 til 22.000 ha i 2019, som er på niveau med 2017. Produktionen faldt dog kun fra 89.000 ton i 2018 til 85.000 ton i 2019 pga. højere udbytter - fra 28 hkg i 2018 til 38 hkg i 2019. Hestebønner udgør langt det største areal.

68 pct. af høsten blev brugt til foder. 17 pct. gik til eksport og resten til udsæd, industri, mel/gryn og oplagring.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.