Krav om særlige dyser til prosulfocarb er nu trådt i kraft
1. august trådte det nye lovkrav om 75 pct. afdriftsreduktion ved sprøjtning med prosulfocarb i kraft. Og det kræver særlige dyser ved efterårets ukrudtssprøjtninger.

1. august trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som gør brug af afdriftsreducerende sprøjteteknik ved alle prosulfocarb-sprøjtninger til et lovkrav.

Afdriftsreducerende dyser spreder sprøjtemidlerne i større dråber, som ikke så let kan tages af vinden og dermed sprede sig til omgivelserne.

Reglerne har været i høring henover sommeren. Og betyder, at man ved alle sprøjtninger med prosulfocarb-holdige midler - Boxer, Fidox EC, Roxy EC, LFS Prosulfocarb og Adimax - fremover skal anvende en sprøjteteknik, der er godkendt til mindst 75 procent afdriftsreduktion.

Mange er allerede klar

Mange landmænd har allerede i dag monteret afdriftsreducerende dyser på deres sprøjter, der giver hele 90 procent afdriftsreduktion. Det betyder nemlig, at de må køre tættere på vandmiljøet. Og disse dyser kan uden videre anvendes til sprøjtninger med prosulfocarb, oplyser Seges.

De nye regler er i overensstemmelse med anbefalingerne fra de seneste års kampagner som led i prosulfocarb-handlingsplanerne. Derfor opfylder mange landmænd allerede de nye lovkrav.

Flere tilladte dyser

Miljøstyrelsen har også opdateret ”Vejledning om brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler” - som også anvendes ved reduktion af afstandskrav til vandmiljøet og §3-områder.

Opdateringen betyder bl.a., at der er kommet flere tilladte afdriftsreducerende dyser med på listerne.

Del af politisk aftale

Det er et af elementerne i forårets ”Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021,” at ændre bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, så spredning af prosulfocarb begrænses mest muligt, oplyser Miljøstyrelsen.

Den politiske aftale blev indgået af Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Baggrunden er de senere års fund af rester af prosulfocarb på æbler, pærer og andre afgrøder, hvori prosulfocarb ikke er godkendt.

Bekendtgørelsens fulde ordlyd kan ses i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen på Retsinformation.

Faktaboks

Nyt lovkrav

  • Krav om brug af særlige dyser, der er godkendt til mindst 75 procent afdriftsreduktion.
  • Gælder ukrudtssprøjtning med prosulfocarb-holdige midler.
  • Midler: Boxer, Fidox EC, Roxy EC, LFS Prosulfocarb, Adimax.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.