Nedmuld efterafgrøderne tidligt
Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt.

Tidlig og grundig nedmuldning er især vigtig i meget vinterfaste efterafgrøder som rajgræs, rødsvingel, engrapgræs, vinterraps, cikorie og vintersæd. Men i år har den milde vinter og det varme efterår betydet, at olieræddike og andre korsblomstrede ikke er udvintret fuldstændigt - og de har også brug for tidlig nedmuldning. Nedmuldes efterafgrøderne sent, kan de have brugt så meget af vinternedbøren, at det giver udfordringer med fremspiring i et tørt forår, fortæller konsulent Lea Staal fra Seges Planteinnovation.

»Hvis tidspunktet for nedmuldning/nedvisning udsættes til senere, vil nogle efterafgrøder begynde at vokse igen. Og det kan føre til, at efterafgrøden mere eller mindre tømmer jorden for kvælstof om foråret, og at kvælstoffet dermed vil blive frigivet for sent i vækstsæsonen. Det er vigtigt med en grundig og tidlig nedmuldning af efterafgrøder, for at mineralisering af kvælstoffet kan komme i gang og blive frigivet, så de efterfølgende afgrøder kan udnytte det«, siger hun.

Den hurtigste mineralisering og eftervirkning af kvælstof opnås, når efterafgrøden indarbejdes i jorden.

Teknikker til nedmuldning

Den rette metode til at stoppe væksten af en efterafgrøde afhænger af arten og skal også tilpasses jordbearbejdningsstrategi og maskinpark.

»Pløjning eller nedvisning og efterfølgende harvning er sikre metoder til at stoppe væksten i efterafgrøden og få ryddet op i ukrudt og spildkorn. Der kan dog være mange argumenter for en mere skånsom jordbearbejdning, og her kan tidlig nedvisning med glyphosat være tilstrækkeligt«, fortæller Lea Staal.

Nedvisning med glyphosat

»Glyphosat er helt nødvendig til nedvisning af græsefterafgrøder og overvintrende ukrudt, hvor man ikke pløjer. Men i olieræddike og andre korsblomstrede kan man godt undgå nedvisning og så direkte i efterafgrøden, f.eks. ved at væksten i efterafgrøden stoppes ved overkørsel med en knivtromle«, siger hun.

Selv om korsblomstrede efterafgrøder kan have grønne stængler i foråret, vil de sandsynligvis ikke kunne tåle jordbearbejdning ved tilberedning af nyt såbed. Og skulle enkelte planter skyde igen, kan de let bekæmpes i korn.

Faktaboks

Nedvisning glyphosat:

  • Rødsvingel og engrapgræs: 1.080 gram glyphosat pr. ha. 
  • Rajgræs: 540-720 gram/ha. 
  • Strandsvingel: 720 gram/ha
  • Olieræddike: 720 gram/ha.
  • Skal efterafgrøden nedpløjes, kan sammenfuringer/hjørner o.l. evt. nedvisnes først.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.