Ny aftale for sukkerkontrakter 2021 er på plads
Danske Sukkerroe-dyrkere og Nordic Sugar præsenterer nye kontraktformer til 2021.

En ny aftale for sukkerkontrakter 2021 er nu på plads. Den indgåede aftale bryder på flere områder med tidligere praksis og indeholder elementer, som gør nye kontrakter lettere at gennemskue og giver mulighed for længere kontraktperioder.

»Vi forventer at åbne for kontrakttegning, så snart alle dokumenter er klar, og systemet tilpasset. I juli holder vi webinarer, hvor vi fortæller om de nye kontraktformer, og senere bliver der orienteringsmøder«, fortæller Claus Nørgaard fra Nordic Sugar.

Han opremser hovedelementerne i aftalen her:

Hektar - ikke ton sukker

I nye kontrakter tegner du det areal, som du ønsker at dyrke. Det vil sige, at du ikke behøver at omregne dine arealer til tons polsukker i forhold til et femårs gennemsnit. Varierer det mulige areal lidt fra år til år, kan man altid supplere med en etårig kontrakt, hvis den flerårige ikke passer.

Overskudssukker afregnes til fuld pris

Begrebet overskudssukker og de prisforskelle vi kender i dag, bortfalder. Der er fuld pris for alle de roer, som er dyrket på det tegnede areal.

Logistikpræmien ændres

Det var et stort ønske, at logistikpræmien skulle omfatte hele den transportfrie zone. Præmien er derfor ændret, så der nu gives en fast pris på 8,20 kr. på afstande ud til 15 km, og herefter aftrappes jævnt til afstanden 80 km. Tidligere var prisen 10 kr. på de første 15 km, og herefter en aftrapning til 0 kr. på 35 km afstand.

Det er også aftalt, at de kontrakter, som allerede er indgået, ikke vil blive forringet. Og kontrakter, som er bedre stillet med den nye aftale, vil blive afregnet i forhold til den.

Femårige kontrakter

Den nye flerårige aftale kan tegnes for tre eller fem års varighed. Derved kan man sikre sig en kontinuitet og sikkerhed for en længere periode, som kan harmonere med indgåede forpagtninger etc.

Forlænge flerårig aftale

Har man allerede nu tegnet en tre-årig kontrakt, er det muligt at forlænge den med de vilkår, som gælder ved denne kontrakttegning. Dvs. har man en kontrakt, som udløber om et år, kan man allerede nu sikre sig en dyrkningskontrakt efter kontraktens udløb. Vilkårene på eksisterende kontrakt fort- sætter til den udløber, og så fortsætter man på de nye vilkår.

Faktaboks

Kontraktmuligheder

Følgende kontrakter vil kunne tegnes til 2021:

  • 1-årig aftale med fast pris (som 2020: 212,33 kr. pr. ton rene roer, gns. tillæg/fradrag).
  • 1-årig aftale med variabel pris, afhænger af regnskabsresultat
  • 3-årig eller 5-årig aftale med fast pris (214,19 kr.) og overskudsdeling, når Nordic Sugar EBIT overstiger 100 mill. kr.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.