Produktion af biogas kræver tilfredse leverandører

Biogasanlæg giver mulighed for både at lave en attraktiv gylle samt en fiberfraktion, der kan transporteres til ejendomme, hvor kulstof og fosfor gør stor gavn.

Når landmænd beslutter sig for at levere husdyrgødning til et biogasanlæg, har det konsekvenser for bedriften. Omkostningerne til lagring, udbringning af husdyrgødning ændrer sig. Det samme gælder omkostningerne til indkøb og udspredning af handelsgødning.

»Det er et ret komplekst at regne ud, hvor stor gevinsten er ved at levere husdyrgødning til et biogasanlæg. Det afhænger nemlig i høj grad af bedriftens forudsætninger«, siger Torkild Birkmose fra Seges.

Sammen med Vestjysk Landboforening har Seges gennemregnet økonomien for de 82 landmænd, som leverede husdyrgødning til biogasanlægget i Videbæk i gødningsåret 2018-19.

Beregningerne viste, at landmændene samlet sparer ca. seks mio. kroner, svarende til 350 kr. pr. hektar ved at levere husdyrgødning til biogasanlægget. Beregningerne viste også, at det var de landmænd, der leverede den ’tyndeste’ gylle, der opnåede den største besparelse. De opnår nemlig en relativ stor besparelse på omkostningerne til opbevaring og udbringning.

»Det skyldes, at biogasanlægget kører en del af gyllen gennem en skruepresse og afsætter fiberfraktionen til anden side. Dermed øges indholdet af kvælstof i den gylle, der sendes retur til landmændene«, fortæller Torkild Birkmose.

Han tilføjer, at der tilmed er fordele ved, at biogasanlægget producerer en fiberfraktion.

For det første giver det mulighed for at producere en gylle med et attraktivt miks af næringsstoffer. For det andet giver det mulighed for at transportere fiberfraktionen med et højt indhold af kulstof og fosfor til ejendomme, hvor der er et lavt kulstofindhold i jorden, og hvor fosforindholdet i jorden er forholdsvis lavt.

Det kan være ejendomme med kartofler på let jord, og det kan være områder af landet, hvor der er en stor planteproduktion og få husdyrproducenter.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.