Rajgræs og melkartofler skal hæve DB med 2.000 kroner
Højværdiafgrøder skal hæve indtjeningsniveauet generelt på Asferggaard.

Strategien i sædskiftet er fastlagt på Asferggaard. Rajgræs skal hæve DB med 6.000 til 7.000 kr. pr. ha i forhold til korn. Melkartofler dyrkes for første gang her i 2019 og leveres til Karup Kartoffelmelfabrik. Målet er, at kartoflerne skal øge DB med 8.000 til 9.000 kr. pr. ha i forhold til korn. Generelt vil det blive en øgning i DB på ejendommen på 1.500 til 2.000 kr. pr. ha på de 460 ha, der dyrkes. På sigt satses der på, at de to afgrøder udgør 20-25 procent af arealet.

I år dyrkes der 35 ha rajgræs, næste år 54 ha. I år dyrkes der melkartofler på 21 ha, næste år på 40 ha.

Knud Jensen har købt kartoffel-produktionsrettigheder for seks mio. kr. På 1 ha er bruttoudbyttet 35.000 kr. Herfra skal trækkes ca. 20.000 kr. i udgifter. Knud jensen pløjer og sprøjter selv kartoflerne. Resten af markarbejdet sørger en maskinstastion for.

»Det drejer sig om at finde højværdiafgrøder frem for at dyrke korn i det hele. Kornpriserne svinger rigtig meget, så DB ofte ligger relativt lavt. Derfor kommer rajgræs og melkartofler ind i billedet«, siger Knud Jensen, der synes, det er spændende og udfordrende at skulle sætte sig fagligt ind i at dyrke kartofler.

Der dyrkes vårbyg på 80 ha. Heraf er der udlæg af rajgræs på de 54 ha. I vårbyggen uden udlæg gødskes der med 130 kg N pr. ha, i vårbyg med udlæg 105 kg N pr. ha. Vårbyggen afsættes som maltbyg. I år ligger udbytte på 80 hkg. På marker med olieræddike som forudgående efterafgrøde ligger proteinprocenten på 10,5, uden efterafgrøde ligger den på 9,5. Knud Jensen regner med en N-effekt af olieræddike på 50 kg N pr . ha

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.