Resistent agerrævehale skal bekæmpes i sædskiftet

Agerrævehale er et problem i markfrø. Arten breder sig kraftigt, og flere steder er agerrævehale blevet resistent over for ukrudtsmidlerne.

Rent frø er en forudsætning for, at frøet kan afsættes til en høj pris og dermed sikre frøavlerne en god økonomi i frødyrkningen. Ikke alle frø kan renses fra i renseriet. Derfor er en effektiv bekæmpelse af ukrudt i marken en forudsætning for at levere frø af en god kvalitet.

De seneste års forsøg har vist nye interessante muligheder for bekæmpelse af ukrudt i flere frøarter. Men forsøgene har også vist, at der er ukrudtsarter, som kun vanskeligt kan bekæmpes, og at der er arter, som ikke kan bekæmpes kemisk.

På Plantekongres 2017 vil Barthold Feidenhans’l, landskonsulent, frø, Seges, gennemgå de vigtigste resultater fra forsøgene.

Kerb i rajgræs

»Kerb 400 SC bekæmper normalt en række græsarter. Midlet kan bruges i 1. års marker af alm. rajgræs udlagt i dæksæd i doseringer op til 0,3 liter pr. hektar sidst i februar,« siger Barthold Feidenhans’l.

Han tilføjer dog, at Kerb 400 SC ikke kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i renbestand. Formentlig fordi de nyetablerede planter ikke har opnået en tilstrækkelig roddybde.

Pas på agerrævvehale

I 2016 er der lavet forsøg med forskellige doseringer og kombinationer af Fokus Ultra og Agil 100 efterår og forår mod agerrævehale i rødsvingel.

»Den bedste effekt blev opnået, hvor der blev behandlet mest intensivt. Men forsøgene viste samtidig, at midlerne ikke kan løse problemet med resistent agerrævehale. Derfor skal sædskiftet tænkes ind i markplanen, hvis man ønsker at dyrke markfrø på arealer, hvor der forekommer agerrævehale,« siger Barthold Feidenhans’l.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.