Rusland: Eksporttold styrer priserne på afgrøderne

Eksporten af afgrøder fra Rusland styres af told. Prisen på gødning er ikke steget ret meget.

Priserne på landbrugsafgrøderne er steget i løbet af efteråret. Men ikke til samme høje niveau som i Danmark. Årsagen er eksporttold, som justeres omtrent hver anden uge. Lige nu er der således en told på 36 kr. pr hkg majs, 52 kr. pr. hgk byg samt 60 kr. pr. hkg hvede. Med en aktuel kornpris i Rusland på ca. 130 kr. pr. hkg hvede og majs af god kvalitet, så matcher det stort set de priser, der handles til på det europæiske marked.

»Vi har solgt knap halvdelen af årets høst, og jeg regner med at sælge resten i løbet af de kommende par måneder«, fortæller Bent Kjærgaard Jensen.

Han tilføjer, at salg af afgrøder er en langsommelig proces, da opkøberne kommer ud på ejendommen og tager prøver af varen. Først når analyserne er klar, begynder forhandlingen om prisen.

I Rusland er mulighederne for at sælge afgrøder langt frem i tiden meget begrænset. Maltbyg er det eneste, hvor der kan sælges mængder for høst 2022. Det sker ved at aftale en minimumspris. Futures findes ikke.

Billig gødning og gas

»Tidligere på efteråret var der en periode, hvor man ikke kunne købe handelsgødning. Nu er tingene normaliseret, og jeg har købt ca. to tredjedela af den gødning, jeg skal bruge til den kommende sæson«, siger Bent Kjærgaard Jensen.

Prisen for kvælstof var for et par uger siden 4,75 kr. pr. kg N. Det er dyrere end sidste år, men attraktivt i forhold til de aktuelle afgrødepriser. Prisen for dieselolie har været stabil og kan købes for 3,20 kr. pr. liter. Prisen på gas er steget med ca. 10 pct. sammenlignet med sidste år. Det er dog af mindre betydning, da Datskii Bacon årligt ’kun’ bruger for 300.000 kr. til tørring af især majs.

Vinter og ferie

Ud over at bruge tid på rengøring og service på maskinerne er vinteren præget af, at de 56 ansatte holder ferie. Ud over traktorfører og de syv, der klarer vedligehold, gælder det 12 vagter og

tre ansatte i kantinen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.