Tidligere ansat: Miljøministeriet vildleder og fusker med pesticid-statistik

Miljømyndighederne bruger løgn, fordrejning og statistisk fusk om pesticider til at skræmme danskerne og derigennem sætte en hysterisk politisk dagsorden, siger tidligere ansat i Miljøministeriet.

Miljøministeriet har årligt gennemført undersøgelser af nedsivningen af pesticider i grundvandet, men myndighederne undlader at medregne resultaterne af analyserne, hvis ikke de indeholder spor af pesticider. Sådan lyder én af beskyldningerne fra biolog og tidligere ansat i Miljøministeriet.

Cand. scient i biologi, Claus Hansen - tidligere sagsbehandler i Miljøministeriet gennem 31 år - siger til maskinbladet.dk, at det sker for at skræmme danskerne og derigennem sætte en »grøn« politisk dagsorden.

- Skræmmekampagner betyder blandt andet, at landbruget må arbejde under unødvendigt restriktive vilkår, og mere effektive sprøjtemidler holdes ude fra det danske marked.

Debatten om anvendelse af pesticider i såvel landbruget som private haver har gennem årene været ført meget indædt, og flere politikere og diverse miljøorganisationer har haft som mål at fjerne pesticiderne fra naturen.

Uhæderlighed

Ifølge Claus Hansen måler og rapporterer Miljøministeriet koncentrationen af glyphosat og bentazon, men man begår »videnskabeligt fusk« i beregningen af gennemsnittet og vildleder både befolkning og politikere om koncentrationsniveauet.

Claus Hansen forklarer, at de offentliggjorte gennemsnitstal for fundet af pesticidrester kun sker på baggrund af fund over den analytiske grænse. Alle analyseværdier under analysegrænsen, og det er ifølge Claus Hansen »måske over halvdelen af alle værdierne«, bliver smidt væk.

Boringer, hvor der ikke er fundet pesticider, indgår altså ikke i gennemsnittet, der ville blive betydeligt lavere, hvis alle resultater indgår - også de såkaldte non-detects.

Ifølge Claus Hansen har Miljøministeriet øjensynlig heller ikke en ordentlig prøvetagningsplan:

»Man kan ikke få oplyst hvilken plan, der følges. Ministeriet vælger hele tiden nye sæt af boringer, og noget tyder på, at man direkte undlader at måle igen på steder, hvor der ikke er fundet pesticider.«

Claus Hansen henviser til et svar, han har fået fra Naturstyrelsen, der skriver:

»Indledningsvis er Naturstyrelsen helt enig med dig i, at den aktuelle grundvandsovervågning ikke giver et statistisk repræsentativt billede af grundvandets »gennemsnitlige« kvalitet, idet overvågningen løbende målrettes mod overvågning af den del af ressourcen, hvor der er størst sandsynlighed for at finde forureninger i grundvandet.«

»Det betyder, at al snak om grundvandet som et generelt begreb er vildledende, og at man kun kan udtale sig om den del af grundvandet, der er særlig udsat. Det tror jeg ikke er almen kendt,« siger Claus Hansen.

Claus Hansen mener, at embedsværket er politisk.

Han har selv haft ansvaret for godkendelse af sprøjtemidler og mener, at den forvrængede diskussion om brugen af pesticider er unødig skadelig for landbruget, der får begrænset dets muligheder for anvendelse af bekæmpelsesmidler på et usagligt grundlag:

- Det betyder også i praksis, at en række plantebeskyttelsesmidler, der ellers er EU-godkendte og mere effektive med lavere og billigere doser, ikke markedsføres i Danmark. De udenlandske virksomheder vil simpelthen ikke bruge ressourcer på markedsføringen, siger Claus Hansen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.