Udbytte i efterårssået vårhvede skuffer

Med udbytter på 40-45 hkg pr. hektar dropper Carl Alfred Carøe at dyrke efterårssået vårhvede. Vårbyg er mere dyrkningssikker.

I de seneste år har flere landmænd prøvet kræfter med at så vårhvede i efteråret. Der findes ikke nøjagtige tal for, hvor meget vårhvede der blev sået i efteråret 2018. Men et godt bud er 1.000 hektar.

En af de landmænd, som har prøvet kræfter med at så vårhvede sent i efteråret, er Carl Alfred Carøe fra Styding ved Vojens.

I oktober 2017 såede han 20 hektar vårhvede, og i efteråret 2018 øgede han arealet til 60 hektar.

I år vil han dog ikke have efterårssået vårhvede.

Ganske enkelt, fordi udbyttet er for lavt, og fordi vårbyg er mere dyrkningssikker - og ikke kræver et så højt input som vårhvede.

For lave udbytter

»Da jeg i efteråret 2017 såede vårhvede, var det, fordi det var nyt og spændende. Jeg satsede på, at jeg kunne avle udbytter, som kunne måle sig med udbytterne i vårbyg - og så kunne jeg få et brødtillæg for vårhveden«, siger Carl Alfred Carøe.

Det første år avlede han 44 hkg pr. hektar i vårhveden. Det var acceptabelt under de ekstremt tørre forhold.

I 2019 skuffede udbyttet til gengæld med blot 40 hkg pr. hektar.

»Det er for lidt. Såbedet var perfekt sidst i oktober 2018. Der var ganske vist problemer med snegle i efteråret. Men det er ikke hele forklaringen på det lave udbytte. Aksene var for korte, og kernerne var for små i høst«, siger Carl Alfred Carøe.

Tåler frost

Såning af vårhvede sent i efteråret er et forholdsvis nyt fænomen.

Derfor er det uvist, hvor hårde vintre vårhveden kan klare. De sidste tre års vintre har dog ikke givet problemer med udvintring.

Inden man kaster sig ud i at så vårhvede sent i efteråret, skal man dog være opmærksom på fordele og ulemper.

Fordelene er:

Mindre angreb af bygfluer end i forårssået vårhvede.

Øget areal med hvede samt mulighed for brødtillæg.

Sen såning giver mindre problemer med græsukrudt.

Muligheden for at avle højere udbytte end i sent sået vinterhvede.

Ulemperne er:

Det er ukendt, hvor meget frost afgrøden tåler.

Større risiko samt højere input end vårbyg.

Faktaboks

  • Carl Alfred Carøe. 
  • Planteavl på 140 hektar ved Vojens.
  • Har i de seneste to sæsoner dyrket vårhvede sået i efteråret.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.