Vandingsmaskiner kører for fuldt tryk
Halvdelen af merudbyttet ved at vande fås ved tidlig vanding. Derfor er det vigtigt at være med fra start, understreger konsulent.

Det er på rekordtid blevet rigtig tørt i marken.

Faktisk er det ret overraskende at kigge på DMIs tørkeindeks. Store dele af Fyn, Sjælland, Sydhavsøerne og halvdelen af Bornholm har allerede nu ’forøget risiko for tørke’.

I Jylland står det ikke så slemt til endnu. Det nordvestlige Jylland klarer frisag. I den resterende del af Jylland er vandingsmaskinerne sendt på arbejde i marken mange steder.

Det giver god mening.

Storskalaforsøg har nemlig vist, at halvdelen af merudbyttet ved at vande kan gå tabt, hvis man kommer for sent i gang.

For sen vanding koster derfor let et udbyttetab på mere end 1.000 kroner pr. hektar, ganske enkelt fordi afgrøden aldrig bliver vandet ordentlig op og derfor er tørkestresset gennem store dele af vækstsæsonen.

Vand på forkant

»Lige nu er der størst vandunderskud i vinterraps og græs. Flere steder er det dog også aktuelt at vande vintersæd på sandjorden, men der er enormt stor forskel på afgrødernes udvikling«, siger Per Skodborg Nielsen, planteavlskonsulent hos Sagro.

Han understreger vigtigheden af, at man er på forkant med vandingen.

Derudover kan vanding også gøre stor gavn ved at sikre, at afgrøderne kan få fat i den gødning, der er spredt på markerne.

Gang i maskinerne

En af de landmænd, der er begyndt at vande, er Anders Rahbek fra Hammerum. Han kan vande 450 ud af sine 500 hektar.

»Vi har testet halvdelen af vores 14 vandingsmaskiner i de seneste dage og planlægger at starte to mere op i de nærmeste dage«, siger Anders Rahbek.

Han tilføjer, at det er frøgræsmarkerne, der står først for, men at han også vander rug og vinterbyg.

»Det er tidligt og lidt underligt at vande, inden vi er færdige med at så, men det er vigtigt at være på forkant. Derudover er der godt at få testet anlægget«, siger Anders Rahbek.

På den del af vintersæden, hvor han endnu ikke har spredt gylle, er han i tvivl, om han vil vande, før eller efter han spreder gylle. Han har nemlig erfaring for, at det kan give svidninger på afgrøden, hvis det er meget tørt, og gyllen vandes ned. På vinterhveden, som endnu ikke trænger til vand, har han besluttet, at han vil tildele to gange 15 ton gylle og vande det ned.

Faktaboks

Vanding:

  • Der er god økonomi i at være på forkant med vandingen.
  • Brug en spade eller et jordspyd til at teste, hvor tør jorden er.
  • Før nedbørs- og vandingsregnskab.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.