Markager ude af trit med virkeligheden

I sidste uges LandbrugsAvisen havde Stiig Markager og Maren Lyngsgaard en kronik om havmiljø, kvælstof og dårligt spin.

Forskere fra DCE under Aarhus Universitet har lavet en ph.d.-afhandling, der skulle dokumentere, at landbrugets reduktion i udledningen af kvælstof skulle være medvirkende til, at vandmiljøet har fået det bedre. Det var fint, hvis det var rigtigt. For så kunne vi da i det mindste fortælle hinanden, at de 150 mia. kroner, som vandmiljøplanerne har kostet danske landbrugsfamilier, ikke har været forgæves.

Men virkeligheden er, at det ikke passer. Forskerne leder ukritisk efter steder, hvor vandmiljøet er blevet bedre de sidste 25 år. Dem har man også fundet. Men i ingen af tilfældene er der sammenhæng mellem reduceret kvælstofudledning og et bedre vandmiljø. Tværtimod er de fjorde, som har fået det bedre, kendetegnet ved, at der er blevet mere styr på spildevandsrensningen. Så konklusionen er forkert.

Man har lavet en ligning, hvor man prøver at få miljøtilstand til at passe med kvælstofudledning. Hvis man i ph.d.-afhandlingen havde sat spildevand ind i ligningen i stedet for kvælstof fra landbruget, var konklusionen blevet præcis den samme. Det er en grov manipulation, som burde være ansvarspådragende. Der er tale om en sag om videnskabelig uredelighed.

Jeg troede, at forskerne ved DCE var blevet klogere. Det oplever jeg ellers i andre sammenhænge. Men det virker, som om man med denne ph.d.-afhandling klamrer sig til det sidste strå inden nederlagets time.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle