»Det er egentlig bare en fritidssyssel, der har taget lidt overhånd«
Sdr. Malle Maskinstation startede som en fritidshobby for indehaveren Christian Gram. I dag er maskinstationen i det sydvestjyske en vidt forgrenet virksomhed.

Tilbage i begyndelsen af 1980erne troede Christian Gram næppe, at hans daværende hobby - at lave lidt maskinstationsarbejde - skulle udvikle sig til en mangesidet virksomhed med 22 ansatte og en bred vifte af arbejdsopgaver.

»Næh, det er vel egentlig en fritidssyssel, der har taget lidt overhånd«, siger Christian Gram med et lunt glimt i øjet, mens hans hustru, der i det daglige fungerer som kørselsleder, smilende indskyder, at han nok ikke vil kunne klare det uden hende. Og der lyder i hvert fald ingen protester.

Sdr. Malle Maskinstation startede i 1982 som en hobby for Christian Gram. Efterhånden udviklede det sig, og han sagde sit job op som luftledningsmontør hos SAEF og blev selvstændig i 1992. Hans kone, Berit Gram, sagde siden sit job op i 1996 for at tage sig af administrationen og samtidig være kørselsleder.

Flest kvægbedrifter

Sdr. Malle Maskinstation befinder sig i et område, der er stærkt domineret af kvægbedrifter, og de dominerende opgaver hen over året handler da også om grovfoderproduktion. Og da LandbrugsAvisen var på besøg tidligere på ugen var der stille hjemme på maskinstationen - snittere og river var i marken og i gang med andet slæt, mens andre ansatte fra entreprenørafdelingen var ude at bryde en ejendom ned.

De fleste landbrugskunder befinder sig inden for en radius af 20 kilometer.

»Blandt kunderne er også en del økologer, og vi gør også lidt i pløjefri dyrkning hos dem, der ønsker det«, siger Christian Gram, der kommer ind på, at forholdet til kunderne også har ændret sig op gennem tiden.

»Vi er nok blevet mere sparringspartnere for kunderne, og vi prøver at rådgive dem så godt som muligt. Vi går op i at være meget seriøse«, siger Christian Gram, der sammen med Berit har fire voksne børn, og de to af dem arbejder på maskinstationen.

Fart på udviklingen

»Vi kan egentlig godt lide at leve et stille liv uden at gøre så meget væsen af os«, siger Christian Gram.

Men i praksis har Sdr. Malle Maskinstation udviklet sig næsten konstant til den flerstrengede virksomhed, som den er i dag, og det har også betydet overtagelse af et par andre maskinstationer, nemlig maskinstationer i Tistrup og Ølgod i henholdsvis 2010 og 2012. Senest i 2013 er BJP Entreprenør og Vognmandsforretning i Ølgod kommet til.

Længere tilbage, nemlig i 1998, tog Christian Gram kloakautorisation som følge af det betydeligt øgede aktivitetsniveau.

Nye områder

I 2004 op startede man op med et nyt arbejdsområde inden for kabel og fiber for Syd Energi med nedpløjning af 10 KW kabler med selvkørende vibrationsplov, demontering af luftledninger og nedbrydning af elementtårne/gitterstationer samt sokler.

I 2007 blev Sdr. Malle Maskinstation til et aktieselskab, og et par år efter tog Christian Gram vognmandstilladelsen og i dag råder virksomheden over tre fireakslede lastbiler, hvor der køres med containere og meget andet, ligesom man udfører kranarbejde med en 27 ton kran.

Faktaboks

Sdr. Malle Maskinstation A/S

  • Maskinstation beliggende i Horne nær Varde.
  • Landbrugsmaskinstation samt entreprenør, vognmandsafdeling og kloakarbejde.
  • Indehaver Christian Gram. Hans hustru, Berit Gram er kørselsleder.
  • 22 ansatte.
  • Kundekredsen i landbrugsmaskinstationen er domineret af kvægavlere.
  • Omfattende maskinpark med blandt andet 17 traktorer, to snittere og tre mejetærskere.

Værste investering:

  • Christian Gram havde dårlige erfaringer med en selvkørende Terragator. Som han siger, var han den femte i landet, der købte én, og den anden, der skilte sig af med den igen.

Bedste investering:

  • Det var et tilfælde, men i den våde høst 2012 havde Sdr. Malle Maskinstation netop investeret i en New Holland mejetærsker med bælter. Og det var en god investering i det år.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.