Amazone vil udvikle ny type landbrug

Rækkedyrkning af forskellige afgrøder skal kombinere høje udbytter med reelle gevinster for miljø og klima ved at øge biodiversiteten og reducere forbruget af planteværn og gødning

Idéen lyder muligvis lidt flippet, men med de tyske redskabsproducenter Amazone og Schmotzer samt det store tyske handels- og rådgivningsfirma Agravis som ophavsmænd er den bestemt værd at tage alvorligt.

Kort sagt går Controlled Row Farming (CRF) ud på, at alle afgrøder dyrkes på rækker med 50 cm. afstand mellem rækkerne. Mellem afgrøderækken sås såkaldte companion crops, som kan samle kvælstof, øge biodiversiteteten, udgøre en nyttig forfrugt eller på anden vis stimulere afgrødens vækst. Året efter kan afgrødeetableringen så forskydes 25 cm, så afgrøden får glæde af, hvad mellemrummets companion crop har samlet af næringsstoffer året før.

Kan gavne rovinsekter

Formålet er dels at reducere brugen af planteværn og kemi ved at målrette brugen af begge dele til selve afgrøden i stedet for hele dyrkningsfladen, dels at kunne opretholde høje udbytter i afgrøden.

Desuden skal de forskellige companion crops dels understøtte hovedafgrødens vækst enten samme år eller året efter som forfrugt, dels bidrage til at øge biodiversiteten i dyrkningslandskabet, bl.a. som insektbiotoper. Disse insekter kan eventuelt være gavnlige for hovedafgrøden ved at kunne æde for eksempel bladlus eller snegle.

Netop det aspekt har flere forskere peget på som en mulig løsning ift. skadedyr. Mange rovinsekter spiser nemlig også nektar og pollen og vil kunne overleve i blomsterrige companion crops og være klar, når skadedyrene kommer.

Krav om præcision

Når projektet har interesse for Amazone og Schmotzer, skyldes det bl.a., at CRF kommer til at stille nye krav til maskinparken.

Schmotzer, som er specialist i radrensere, kommer til at udvikle nye løsninger med meget præcis kamera- og RTK-GPS-styring, mens Amazone som specialist sprøjte- og såteknik bl.a. skal arbejde med løsninger til meget præcis brug af planteværn nede i selve rækken, ideelt kun på planterne. Desuden stiller vellykket CRF også nye krav til såteknikken og jordbearbejdningen, vurderer Amazone.

Et ti hektar stort forsøgsareal er i 2020 udlagt ved Amazones testcenter Wambergen i det nordvestlige Tyskland.

Faktaboks

Holland vil også

  • Også i Holland arbejdes der med CRF hos det hollandske landbrugsuniversitet Wageningen. Her er del af projektet også øget brug af robotter og droner til præcisionsjordbrug.
  • CRF overvejes på forsøgsbasis i Danmark. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.