Brug tildelingskort, når det giver mening
Gradueret gødskning giver mening, men tænk nye muligheder, mener afdelingschef, der gerne ser en let tilgang til præcisionslandbruget.

Vi har sagt det i 15 år, men det er altså nu, det er nu. Teknologien er her, og vi har masser af data. Det er bare at "sætte strøm til det", så det bliver let og enkelt for landmanden«, mener Jens Elbæk, afdelingschef hos Seges.

Jens Elbæk lægger ikke skjul på, at han er tilhænger af præcisionslandbruget, herunder mulighederne for at foretage differentieret gødskning.

Men gevinsten skal stå mål med udfordringens størrelse, og den traditionelle tilgang til gradueret gødskning giver ofte for lidt, mener han.

»Man får selvsagt ikke meget ud af at køre gradueret tildeling på en mark, hvor der stort set ikke er nogen variation i afgrøden, hvilket faktisk er tilfældet på mange marker«.

»Hvis man i stedet for tildelte gødning efter kløverandele i marken eller gradueret tildeling af gylle i forhold til indholdet af næringsstoffer, så ville man få langt større gevinst«, påpeger Jens Elbæk, der holdt et indlæg om emnet på Plantekongres 2018.

I 2017 er der bl.a. foretaget to forsøg med gradueret gødskning på marker med megen lidt variation i plantemassen. De to forsøg gav henholdsvis 0,1 og 0,3 hkg mere pr. hektar i forhold til referencemarker med fast dosering.

Kemi med omtanke

Der er også muligheder for at bruge tildelingskort på sprøjten. Igen handler det om at få mest ud af anstrengelserne.

»Nedvisning med Reglone i kartofler vil være et godt bud. Det er et dyrt middel, og vi skal søge dispensation til hvert år, så vi skal ikke bruge mere end højst nødvendigt«, påpeger Jens Elbæk.

Og så er der problematikken om manglende satellit-billeder til at fremstille tildelingskort efter.

»Det er ikke optimalt, hverken til gødningssprederen eller sprøjten«.

»Et alternativ er at bruge en N-sensor på traktoren eller en drone til at tage billeder med. Begge dele er ligeglade med skyerne«, siger han.

Udfordringen er dog, at billeder fra droner ikke kan synkroniseres med de satellitbilled-baserede tildelingsprogrammer på nuværende tidspunkt. Et godt sted, hvor tingene kan forbedres.

»Det digitale præcisionsjordbrug er ikke et valg i fremtiden, det er en nødvendighed. Så det skal være let for landmanden«, fastslår Jens Elbæk.

Faktaboks

Gradueret tildeling:

  1. Tildelingskort: Der findes flere programmer, som kan lave tildelingskort ud fra satellitbilleder. To af disse er Cropsat og Fieldsense.
  2. Niveauer: I begge programmer kan man indsætte en række niveauer afhængig af, hvor mange trin man vil regulere gødningen i.
  3. Satellitter: For begge programmers vedkommende benytter de satellitbilleder, der stilles til rådighed af det europæiske rumagentur ESA.
  4. Skyfrit: Der er kun billeder af marker til rådighed, hvis markerne ikke er dækket af skyer, når billedet tages. Det er en af de store udfordringer ved de satellit-baserede tildelingskort.
  5. Biomasse: Tildelingskortene i begge programmer laves ud fra billeder, der viser plantens biomasse - også kalde klorofylindholdet. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.