Godt håndværk stadig vigtigt med gødningssprederen
En ny rapport viser, at centrifugalsprederen godt kan levere fine resultater i foragre.

Sørg for at følge fabrikantens anvisninger og dobbeltjek efterfølgende, at dosering og spredebillede er korrekt. De vise ord er sagt mange gange i forbindelse med spredning af handelsgødning, og det gælder fortsat, uanset hvor meget teknik nye gødningsspredere er udstyret med.

Det er nogle af konklusionerne i en rapport fra Teknologisk Institut, der har dokumenteret centrifugalsprederes evne til at sprede korrekt i foragre.

I forsøget har man i en testhal for gødningsspredere (Bygholm) kørt med en centrifugalspreder, hvor man har fulgt fabrikantens anvisninger med hensyn til indstilling og start/stop af gødningssprederen under vendinger i forageren. Forsøgene er lavet både med vinkelrette foragre og med foragre i en vinkel på 75, 60 og 30 grader i forhold til køresporene i marken.

»Forsøgene viser, at det er ekstremt vigtigt at få indstillet sprederen korrekt, hvis man skal kunne lave en ens dosering under disse forhold. Omvendt viser vores resultater, at den helt traditionelle gødningsspreder fortsat kan lave et fint arbejde, hvis man gør, som producenten foreskriver«, fortæller Torben Nørremark, faglig leder hos AgroTech, der i dag hører under Teknologisk Institut.

Han påpeger, at det gode håndværk stadig giver pote, når man kører med gødningsspredere.

»Man skal naturligvis være påpasselig med at stoppe og starte sprederen det rigtige sted i forhold til forageren. Og vores forsøg viser, at det stadig er en god idé med spredebakker. Der kan nemlig sagtens være brug for at optimere sprederen i forhold til anvisningerne i manualen«.

Faktaboks

Det viser rapporten:

  • En traditionel centrifugalspreder kan undgå større udbyttetab ved korrekt justering.
  • Over 60 grader kiler vil der kunne opstå udbyttetab.
  • Meget spidse kiler kan medføre overdosering med 50 pct.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.