Kæmpe fald i udledning af farlige stoffer fra nye traktorer

Antallet af NOx-gasser er faldet intet mindre end 15 gange, hvis man sammenligner niveauet på en ny traktor med en, som blev leveret i år 2000.

De kaldte den for en god gammel swinger.

Men den gamle New Holland model 8260’er årgang 1997 stoppede med at svinge tidligere på året. Og det gør egentlig ikke så meget på Mariesminde Landbrug ved Skive.

Resten af traktorflåden er nemlig 2018-modeller, som har et langt bedre miljøregnskab, både i forhold til dieselforbrug og udledning af NOx-gasser og dieselpartikler, der både kan være sundhedsskadelige for mennesker og medføre syreregn.

LandbrugsAvisen har nærstuderet kravene til en ny traktor, som skulle leve op til de nyeste krav i 2018 og 2019 og sammenlignet dem med niveauet fra omkring år 2000.

Sammenligningen viser, at en ny traktor i dag har op til 15 gange så lav udledning af Nox-gasser og en væsentlig mindre partikeludledning.

Et andet parameter er brændstoføkonomien, som også går direkte ned og tæller i traktorens miljøregnskab.

»Gamle traktorer bruger noget mere dieselolie, end de nye gør. Når vi kørte og såede spinat med den gamle New Holland, skulle der tankes noget oftere. Det skulle vi jo næsten ikke med de andre«, siger Kristian Boel Østergaard og erklærer sig glad for, at landbruget også har rykket sig miljømæssigt på traktorfronten.

»Ud over at det er vigtigt for mig driftsmæssigt at bruge så lidt brændstof som muligt, er det også mega fedt, at vi kan sige, at vi har rykket os på det andet. Kan vi skåne miljøet og tjene nogle penge samtidig, er det ren win win og en fordel for landbrugets image«, siger han.

Milliontal gnavet ned

Mariesminde Landbrug var langt fra alene om at anskaffe sig nye og langt mere miljøvenlige traktorer i 2018.

I alt blev der indregistreret 1.413 nye traktorer i året.

Vi har lavet eksperimentet - hvor stor forskel er der egentlig på disse traktorers forventede udledninger årgang 2018 versus, hvis de var »født« i år 2000.

Vi har beregnet deres udledning ud fra, at de kører i snit 1.000 timer og med en udnyttelse på 50 pct. af effektiviteten og ud fra, hvor udledningsgrænserne lå.

For de 1.413 traktorerne indregistreret i 2018 gælder det, at udledningen af Nox (kvælstofilte) og HC (kulbrinte) i alt har ligget på maksimalt 73.320 kg ud fra vores modelberegninger.

Er det så meget eller lidt?

Hvis de samme traktorer i samme størrelse var indregistreret i år 2000, viser vores beregninger, at de samme traktorer ville ligge på over en mio. kg Nox+HC, altså mere end 15 gange så højt.

Partikeludstødningen er også faldet markant i årene, fra i alt 60.527 kg dieselpartikler i år 2000 til maksimalt 2.981 kg i 2018. Med de seneste Stage 5-krav indfaset i år er partikeludstødningen faktisk næsten halveres til i alt 1.539 kg for de lidt mere end 1.400 traktorer.

Mælkeproducent René Lund Hansen, Kirstinemindes Landbrug ved Løgstør, har en større flåde af John Deere-traktorer i maskinhuset.

Han fortæller, at traktorernes miljøregnskab ikke har været top of mind, når han har købt dem. Til gengæld er han glad for, at de løbende er blevet mere miljøvenlige og brændstoføkonomiske.

»Nej, det har man nok ikke tænkt over, når man har købt apparatet. Men når vi kigger ind i klimadebatten, er man rigtig glad for alle de miljøtiltag, der har rykket tingene. Mælkeproducenter har reduceret klimapåvirkning betragteligt. Jo mere effektive, vi er blevet, jo mere klimavenlige er vi også blevet. Nu kommer John Deere med en elektrisk gearkasse, og hver gang du hiver en procent ud af det, er det også brændstoføkonomi og godt for miljøet«, siger han.

Kristian Boel Østergaard vil også gerne blive endnu mere effektiv på sit brændstofforbrug.

»Kan vi rykke nogle procent dér i vores forbrug, er det mange penge. Det er noget af det, som jeg gerne vil analysere mere på«, siger han og erklærer sig også nysgerrig efter, om han fremover kan prøve mere miljøvenlige alternativer af som eks. New Hollands kommende biogas-traktor eller el-drevne traktorer.

»Det er ikke så vigtigt for mig, om det er det ene eller andet. Men kan det give en gevinst, er jeg bestemt ikke afvisende over for det«.

Faktaboks

Vejen mod bedre miljø:

  • Trin for trin: EU har siden slutningen af 1990erne strammet kravene til udledninger fra køretøjer uden for vejene, herunder landbrugstraktorer. Kravene hedder såkaldte trin-krav - eller stage-krav i fagsprog. 
  • Kæmpe forskel: Et eksempel på, hvor EU for alvor har grebet ind, er på udledningen af Nox-gasser, som man også kender det fra diesel-biler. I 1999 kunne en stor traktor udlede op til 9,2 gram Nox pr. kilowatt-time. Det er nu faldet til 0,4. 
  • Klima eller miljø?: Det store fokus har været på nedbringning af udledningen af miljø- og helbredsskadelige påvirkninger og ikke så meget påvirkningen af klimaet. Den dagsorden er dog blevet meget større i de senere år. 
  • Hvorfor giver det mening? EU har retfærdiggjort kravene med, at de frem til 2050 vil give sparede sundheds- og miljøomkostninger for op til 33,3 mia. euro.


Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.