Valg af såmaskine bør foretages ud fra dyrkningssystem og sædskifte
Landskonsulent giver her råd om det svære valg af såmaskine.

Valget af såmaskiner er ikke blevet nemmere i de senere år. Mulighederne på markedet er talrige, og det samme er de forskellige dyrkningsprincipper. Valg af såmaskine bør ske ud fra dyrkningssystem og sædskifte.

Landskonsulent, Maskiner og Markteknik hos Seges, Henning Sjørslev Lyngvig giver her en række generelle råd såsom, at der er stor forskel på, om såmaskinen skal anvendes til pløjet jord eller direkte såning. Desuden bør det overvejes, om den skal kunne placere handelsgødning.

Vurdér behovet

»Placering af handelsgødning giver altid mening, men hvis landmanden har fede jorder med minimal vårsæd, kan merinvesteringen ikke altid svare sig«, siger Henning Sjørslev Lyngvig, der tilføjer, at uanset hvilket behov man har, skal der regnes på, hvordan den rigtige såkapacitet opnås, da rettidigheden har stor betydning for udbyttepotentialet.

Hvilket skær?

»Ved direkte såning skal man vælge mellem tandskær eller skiveskær. Begge har sine forcer, men jeg mener, god dybdestyring altid bør prioriteres. Skiveskærsmaskiner kan have problemer ved direkte såning og underoptimale forhold. Det ses, at sårillen ikke lukkes. Jeg ser et potentiale ved skråtstillede skiveskær, fordi tyngdekraften hjælper med lukningen«, siger landskonsulenten.

Mange muligheder

Den gode nyhed er, at der uanset strategi og metode findes rigeligt med såmaskiner på markedet. Efterhånden er der også mange maskiner til direkte såning på markedet, det være sig såvel skiveskærssåmaskiner som tandsåmaskiner. Det, der adskiller dem, er primært graden af jordbearbejdning. Og netop den minimerede jordbearbejdning ved direkte såning betyder selvsagt meget for trækkraftbehovet og brændstofforbruget, som også er en vigtig faktor i regnestykket.

Gødningsplacering

Også når det gælder såmaskiner med gødningsplacering, er mulighederne mange.

En såmaskine, der placerer gødningen samtidig med såningen, giver den sikreste og bedste gødningsvirkning. Tidligere forsøg har påvist et merudbytte på to til tre hkg pr. ha i forhold til nedharvning før såning. Nyere forsøg viser dog, at udbyttetabet ved nedharvning før vårbyg er beskedent. Hvis man har relativt få hektar og minimal vårbyg, vil investeringen til gødningsplacering ikke forrente sig.

Faktaboks

Værd at overveje:

  • Placering af handelsgødning er næsten altid en fordel.
  • Ved direkte såning vælges mellem tandskær og skiveskær.
  • Vurdér såkapacitet, rettidighed og udbyttepotentiale.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.