Vellykket radrensning kræver vilje til succes

I de seneste år er der sket en stor udvikling af teknikken til mekanisk ukrudtsbekæmpelse, og dansk projektleder oplever stærk interesse for at komme endnu længere.

Ingen ved naturligvis, hvordan fremtiden ser ud, men for mekanisk ukrudtsbekæmpelse er der grund til at være positiv. Der er sket en stor udvikling i de seneste par år, og vi ser fortsat en stor opfindsomhed. Desuden er der stor interesse fra både producenter, politikere og forbrugere, så jeg vil faktisk sige, at der et pres for at finde løsninger«.

Ordene kommer fra Otto Nielsen, projektleder på forsøgsinstitutionen Nordic Beet Research (NBR) på Lolland med fokus på bl.a. ukrudtsbekæmpelse.

Økologiske sukkerroedyrkere kan i dag opnå udbytter på op til 13 ton sukker pr. hektar ved brug af mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

»Det kræver en stærk vilje til at ville lykkes med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Timing og planlægning skal være i orden. Der skal køres, når det kan lade sig gøre. Jo mindre ukrudtet er, desto lettere bekæmpes det«, forklarer han.

En anden vigtig pointe er, at der findes p.t. intet universalredskab, der kan klare alle opgaver og holde roerne rene helt frem til, at de selv lukker rækkerne. Det kræver en kombination af redskaber og teknikker.

Konventionelle roedyrkere kan bruge kemisk ukrudtsbekæmpelse i begyndelsen og mekanisk ukrudtsbekæmpelse senere på sæsonen. Det bliver mere og mere relevant, i takt med at der kommer begrænsninger på både mængder og aktivstoffer, når det gælder kemien.

FarmDroid er interessant

I de senere år er der sket en stor udvikling på redskabssiden. De kamerastyrede radrensere og lugerobotter har fået markant bedre kameraer til at skelne kulturplanter fra ukrudt, og flere såkaldte berøringsfri teknikker som strøm og gasbrændere afprøves nu til at luge i rækken helt tæt på kulturplanten uden at skade den.

Også GPS-styrede sideforskydningsrammer mellem traktor og redskab øger præcisionen.

En udfordring er fortsat at så helt præcist. Jo højere fremkørselshastigheden er med såmaskinen, desto større er risikoen for, at frøet ruller i rækken, så afstanden i rækken kommer til at variere.

Denne udfordring gør ifølge Otto Nielsen den danskproducerede så- og lugerobot FrarmDroid interessant, fordi den kører langsomt og kender alle frøs nøjagtige position.

Faktaboks

Effektiv strategi:

  • En kombination af falsk såbed og blindstrigling i etableringsfasen og derefter rensning med fingerhjul ind i rækken, efterfulgt af en hypning startende ved seksbladsstadiet, der dækker ca. 70 procent af roeplanterne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.