Maskinstationer vil tilbyde avanceret teknologi

Ny teknologi kræver både uddannelse og store investeringer. Det vil give maskinstationerne mulighed for at udføre flere marksprøjte-opgaver.

"Ny og spændende teknologi til præcisions-sprøjtning er lige om hjørnet," forudser maskinkonsulent Mogens Kjeldal fra foreningen Danske Maskinstationer.

"For mig at se mangler vi kun noget software, der kan forbinde det elektroniske markkort med marksprøjtens computer til gps-baseret sektionsafblænding," tilføjer han.

Den nye teknologi, der er inden for rækkevidde, består i, at gps-systemet automatisk lukker for sprøjtevæsken, når marksprøjten overkører områder af marken, hvor der kun forekommer ubetydelige mængder af ukrudtsplanter.

"Det er interessant både miljømæssigt og økonomisk, idet mængden af et ukrudtsmiddel ofte kan halveres på den måde," siger Mogens Kjeldal.

Demonstreret med gylle

Gps-teknologien til automatisk og områdevis lukning for sprøjtemidlet er allerede demonstreret på Forskningscenter Foulum. Her var det et miljøfølsomt område af en mark, hvor der automatisk blev lukket for gyllen.

"Det er ligegyldigt, om det drejer sig om gylle eller et ukrudtsmiddel. Det miljøfølsomme område kunne i stedet være de områder af marken, hvor der kun er ubetydelige mængder af ukrudt. Princippet er det samme," understreger Mogens Kjeldal.

Han forudser, at teknologien til præcisions-sprøjtning vil udvikles ad to veje, der uden tvivl vil blive kombineret.

Den ene metode er omtalt her på siden. Det er baseret på gps-teknologi, så sprøjtemidlet doseres afhængigt af ukrudtsmængden på marken. Det kræver, at der på forhånd fremstilles et elektronisk markkort over ukrudtets udbredelse.

Den anden metode går ud på, at sensorer på sprøjtebommen for eksempel registrerer mængden af bladgrønt. Denne teknologi er allerede udviklet til automatisk styring af doseringsmængden på gødningsspredere (Yara).

Sensor-styring

"Sensor-baseret styring af doseringsmængden kan for eksempel anvendes ved nedvisning af kartofler. Doseringsmængden af Reglone kan være stor på områder med stor bladmasse, mens doseringen på de mere "lysegrønne" områder kan være lavere," siger Mogens Kjeldal.

Han forventer, at den nye teknologi til præcisionssprøjtning giver nye muligheder for nogle af landets omkring 600 maskinstationer.

"Ny teknik vil kræve både uddannelse og investeringer. Derfor tror jeg, at nogle maskinstationer vil specialisere sig i avanceret marksprøjtning. Det kræver investeringer i uddannelse og udstyr ud over det, der er bæredygtigt for de enkelte bedrifter," siger Mogens Kjeldal.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle