Mejeri: Vi vil udvikle dyrevelfærden - ikke kun kontrollere den

Thise Mejeri er i fuld gang med at dokumentere andelshavernes dyrevelfærd. Arbejdet indebærer mere udvikling og mindre kontrol.

Dokumentation af dyrevelfærd skal være mere end slavisk kontrol af data. Det skal i langt højere grad handle om udvikling af andelshaverne og bedrifterne.

Det mener man hos Thise Mejeri, som netop nu er i færd med at dokumentere dyrevelfærden hos de 70 andelshavere via et nyt vurderingskoncept.

Vurderingen bygger grundlæggende på værktøjet Koliv 100, som er udviklet af det tidligere Danmarks Jordbrugsforskning og Økologisk Landsforening, hvor man bl.a. indsamler data om produktionen og stald- og udeforhold. Værktøjet bygger også på vurderinger af dyrenes omgængelighed, herunder om de optræder nysgerrige og tillidsfulde.

Thise Mejeri lægger stor vægt på, at man i samtalerne med andelshaverne også får indsamlet de små tiltag, som ikke nødvendigvis kan måles og noteres i et regneark. Det kan eksempelvis være ekstra hensyn til ko-kalv relationen, avl efter køer, der passer til staldens båse eller indsatser på kalvestadiet, som giver rolige dyr på sigt.

»Vi vil ikke kun dokumentere produktionsdata fra vores andelshavere. Vi skal også bruge de små indsatser ude på bedrifterne til den samlede markedsføring af mejeriets produkter«, siger Anne Berg Olsen, landbrugsfaglig medarbejder ved Thise Mejeri.

Vurderes af kollegaen

Den ca. tre timer lange vurdering af dyrevelfærden foreståes af landmanden selv, en ekstern konsulent, mejeriets landbrugsfaglige medarbejder, samt en andelshaver. Særligt det sidste forventer mejeriet vil sætte gang i interessante diskussioner og styrke udviklingen i andelshaverkredsen.

»Vi ved, at landmænd gerne vil lære af kolleger, og når vi beder en andelshaver-kollega om at medvirke ved vurderingen, bliver det en udviklende samtale, hvor landmændene giver hinanden råd. Det bliver ikke en kold og rå indsamling af data«, siger Anne Berg Olsen.

Personfølsomt

Dyrevelfærd optager landmændene meget, og Thise Mejeri er også bevidst om, at det for nogle landmænd kan være et stærkt personfølsomt emne at gå ind på.

»For mange landmænd er det en del af deres identitet, hvordan de driver landbrug. Det skal man respektere, og derfor handler det ikke om at slå nogen oven i hovedet. Vi vil derhen, hvor andelshaverne skal se vurderingen som en mulighed for at udvikle sig endnu mere«, siger Anne Berg Olsen.

Det er andelshaver Mogens Jeppesen, Lemvig, enig i. Han var med i projektgruppen, som var prøveklud for de første samtaler.

»Det er selvfølgelig med en hvis spænding, at man tager ud og vurderer en kollegas besætning. Man vil ikke træde nogen over tæerne, men omvendt skal vi også turde udfordre hinanden, for ellers flytter vi os ikke som flok«, siger han.

Vurderinger gentages

Thise Mejeri har indtil videre været på besøg hos 15 af de i alt 70 andelshavere. Resten vil blive besøgt i løbet af vinteren og ud fra de erfaringer, vil mejeriet vurdere, hvordan arbejdet skal fortsætte.

Faktaboks

Koliv 100 - det kigger de på:

  • Der er syv overordnede parametre: Kliniske registreringer, dataregistrering, staldforhold, malkning, flokliv, fodring og udeliv.
  • Foruden målbare forhold ser man bl.a. på staldens lugt, foderets variation, flokstørrelser og dyrenes frygtsomhed.
  • Modellen er udviklet af seniorforsker Mette Vaarst fra det tidligere Danmarks Jordbrugsforskning samt Thorkild Nissen, tidligere konsulent hos Økologisk Landsforening.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle