Mere N giver op til 60 pct. mere protein og 16 pct. højere udbytte

Årets »Ny udbyttefremgang« forsøg med højt input af N og planteværn viser stor effekt af ekstra N på både proteinprocent og udbytte. Sidstnævnte er rekordhøjt i år og sniger sig op på næsten 15 ton/ha med 360 kg N.

60 pct. mere protein og 16 pct. højere udbytte ved tildeling af 360 kg kvælstof pr. hektar i forhold til NaturErhvervstyrelsen N-norm på 170 kg N. Det er resultatet af de tre først opgjorte forsøg ud af syv i serien »Ny udbyttefremgang« i vinterhvede. Forsøgene blev sat i gang i 2013 for at undersøge, hvor meget man kan avle, hvis man giver højt input af kvælstof og planteværn, fortæller landskonsulent Lars Bonde Eriksen fra Seges.

»Værdien af det ekstra protein (fra 8,5 pct. til 11,5 pct.) er på op til 1.700 kr. mere pr. hektar. Så det er ikke småpenge, vi taler om,« siger han.

I år er der afprøvet tre N-niveauer i forsøgene: 170 kg N, 240 kg N og 360 kg N pr. hektar. Og tre niveauer af svampebekæmpelse: Basis, Intensiv DK og Intensiv Plus. Vækstregulering, mikronæring og fosfor/kalium er tilpasset de tre N-niveaer.

Målet nået med 360 kg N/ha

»360 kg N er sat ud fra et mål om, at vi ville avle 15 ton/ha med 11,5 pct. protein. Til det er 360 kg N/ha den nødvendige N-mængde, hvis vi tager højde for fraførsel i kerne/halm + vedligeholdelse af jordens gødningsstatus, så den ikke udpines,« siger Lars Bonde Eriksen. Og han glæder sig over, at de rent faktisk nåede målet i storparcellerne på Ultanggaard ved Haderslev, som gav 15,0 ton/ha og 11,8 pct. protein med 360 kg N/ha og Intensiv Plus svampebekæmpelse. I alle tre forsøg/lokaliteter lå de højeste udbytter mellem 14 og 15 ton/ha og med 10,7-12,6 pct. protein.

»Vi har generelt haft høje udbytter i forsøgene i år - også i sortsforsøgene, hvor udbytterne er de højeste siden 2008,« siger han.

De to øvrige N-niveauer i forsøget er sat individuelt for hver lokalitet ud fra NaturErhvervstyrelsens N-norm (i gns. 170 kg N) og den forventede økonomisk optimale N-mængde, som bl.a. er bestemt ud fra det forventede udbytte (i gns. 240 kg N/ha).

Udbyttet stiger markant

»Vi får en væsentlig udbyttemæssig og kvalitetsmæssig gevinst ved at øge kvælststofmængden i forhold til N-normen på 170 kg N/ha. Den største udbyttemæssige stigning ses fra 170 til 240 kg N/ha. Mens det i højere grad er protein-indholdet der stiger, når vi går fra 240 til 360 kg N,« konkluderer Lars Bonde Eriksen.

»Ser vi isoleret på kvælstof, får vi 6,3 hkg/ha for at gå fra 170 til 240 kg N/ha med Basis svampebekæmpelse. Med Intensiv DK svampebekæmpelse får vi 10,1 hkg fra at gå fra 170 til 240 kg N/ha. Og 4,7 hkg pr. hektar for at gå fra 240 til 360 kg N/ha. Med Intensiv Plusstrategien får vi 6,3 hkg/ha for at gå fra 240 til 360 kg N/ha.«

170 kg N/ha giver i snit over alle svampe-strategierne 12,6 ton/ha. 240 kg N/ha giver 13,5 ton/ha og 360 kg N giver 14,3 ton/ha i snit.

Her er kun medtaget forsøg fra tre lokaliteter ud af syv, som ligger på de bedste lerjorde (JB6, JB7 og JB7). Resultaterne fra de øvrige lokaliteter var ikke klar endnu (JB2, JB4, JB6). Læs mere i Magasinet MARK 10, 2015.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle