Metan dannes ved nedbrydning af organisk stof under helt iltfrie forhold, som man blandt andet finder i drøvtyggeres fordøjelsessystem.

I gyllelagre er der også gode betingelser for metanproduktion afhængig af gyllens sammensætning og af temperaturen i lageret. En del af den udledning kan reduceres gennem metanoxodation i flydelaget.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle