Microregnskab til deltidslandmænd

Microregnskabet er trimmet for unødige bilag og struktureret, så der spares tid for landmand og regnskabskontor. Samtidig opretholdes kvaliteten, så det kan godkendes af Skat og fortsat kan danne grundlag for rådgivningen.

For at få struktur og styr på bilagsmaterialet, har vi udviklet micromappen med tilhørende faneblad og vejledning. Det sikrer, at alle bilag er sendt ind og sat i korrekt orden, mens bilag der ikke vedrører erhvervet er udeladt.

Vi bogfører ikke omkostningerne til el, vand, telefon og bil. Til gengæld skønner vi en erhvervsmæssig andel heraf, så man stadig kan få et erhvervsmæssigt fradrag.

Microregnskabet giver samme information som hidtil, blandt andet om forbedringsmuligheder, muligheder for at spare på omkostningerne og vurdering af finansiering osv.

Regnskabet er med andre ord fortsat et stærkt værktøj i rådgivningen af landmanden.

Tiden er til optimering af bedriften.

Hvad kan gøres for at ændre et underskud til et overskud, for eksempel bedre eller simplere sammensætning af sædskiftet?

Er en nicheproduktion en mulighed?

For høje maskinomkostninger - kan der aftales maskinfællesskab med en nabo? Skal maskinparken erstattes af maskinstation?

Bortforpagtning af jorden?

Optimering af husdyrproduktionen. Kan der sælges kød privat til en højere pris? Kan der opnås aftaler om afgræsning som supplerende indtægt?

Kan der spares på omkostningen til regnskab?

Gefions deltidsteam kan hjælpe dig med de spørgsmål, hvis microregnskabet lyder som "dit regnskab".

Du kan læse mere ....

www.microregnskab.dk

www.gefion.nu

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle