Middel udbytte men afregning i top

8,9 mio. ton. Sådan ender regnestykket for LandbrugsAvisens prognose, når der regnes på den samlede kornproduktion i Danmark 2012.

Trods meldinger om ekstraordinært gode udbytter i rug, og rigtig gode udbytter i både vår- og vinterbyg samt triticale, ender den samlede kornproduktion på samme niveau som i 2011. Det skyldes især, at arealet med vinterhvede i år er cirka 140.000 hektar mindre end i fjor, og det er noget, der kan mærkes på den samlede kornproduktion.

Høje priser og lave omkostninger

De høje priser, man kan få for kornet lige nu, er selvsagt godt nyt for planteavleren, som skal sælge sit korn. Den samlede værdi af produktionen på 8,9 mio. ton korn når op på 15 mia. kr., og det er 2,9 mia. mere end sidste års kornhøst.

Regnes rapsens værdi på 1,8 mia. kr. med, ender værdien af hovedafgrøderne på 16,8 mia. kr. Oven i den gode pris på afgrøderne skal medregnes den besparelse, der i år er, da det ikke er meget korn, der skal tørres. En besparelse som nemt er over en halv mia. i forhold til et vådt år.

Hvede skuffer

Udbytterne i hveden skuffer flere steder. På landsplan ligger udbytterne på 72 hkg per hektar, hvilket svarer til gennemsnittet for de sidste fem år. Det er fem hkg per hektar højere end sidste års hvedehøst, men altså ikke nok til helt at opveje det mindre areal.

Byggen trækker op

Hvad hveden ikke leverer til den samlede kornproduktion, leveres delvist af vårbyggen. På bekostning af vinterhveden er arealet med vårbyg steget 150.000 hektar i år i forhold til 2011. Og selvom udbytterne i år ikke er helt så høje som sidste års rekordudbytter, så leverer vårbyggen udbytter på indeks 106 i forhold til femårsgennemsnittet, hvilket svarer til 53 hkg per hektar.

Kvaliteten af bygkernerne er dog et lidt broget billede. Vårbyggen, som var tiltænkt maltproduktion, opfylder flere steder ikke kravene, men helt generelt vurderes kvaliteten at være tilfredsstillende.

Højkvalitets rug

Rugen er årets højdespringer inden for kornarterne. Den har leveret et enestående højt udbytte på indeks 111 svarende til 56 hkg per hektar, og en kvalitet som fra alle sider vurderes at være i top. Og her, hvor 94 procent er høstet, ser det ikke ud til, at der er noget der kan forhindre rugen i at blive årets store succes.

 

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle