Miljø lider mindre end nogensinde

Aldrig har produktionen af mælk belastet miljøet så lidt med drivhusgasser som nu. I forhold til 1920 udleder dagens landmand en tredjedel færre drivhusgasser på at lave en liter mælk

Aldrig er der udledt så få drivhusgasser ved at producere en liter mælk, som der gøres nu.

Det viser en opgørelse, der er lavet på Danmarks Kvægforskningscenter - tidligere Kvægbrugets Forsøgscenter - som et led i en undersøgelse af kvægbrugets udledning af drivhusgasser.

Den reducerede udledning betyder dog ikke, at den enkelte ko belaster atmosfæren mindre end i 1920. Tværtimod. Belastningen skal bare fordeles over mange flere liter mælk, fordi koens ydelse er steget til det femdobbelte.

Enormt fald siden 1980

Særlig markant har faldet i udledningen af drivhusgasser været siden 1980, viser opgørelsen.

I 1980 var udledningen af den alvorlige drivhusgas, lattergas, betydeligt større end i dag på grund af et stort forbrug af kvælstof.

Det har miljøreglerne og landmændenes større dygtighed lavet helt om på.

Meget mindre jord til mælk

Opgørelsen viser også, at der skal markant mindre jord til at producere en liter mælk, end der skulle for lidt under 100 år siden.

I 1920 skulle der 0,78 hektar til at producere 1.000 liter mælk, i dag er kravet til areal beskedne 0,15 hektar.

Regnestykket gælder både det hjemmeavlede foder og det importerede foder. og det skyldes især, at udbyttet på jorden er steget markant.

Gyllen koster i regnskabet

Det er metan, der er den klart største kilde til forurening af atmosfæren.

Og her er der faktisk tale om det eneste sted, hvor nutidens mælkeproducent synder mere end sine forgængere.

Fordampningen er nemlig væsentlig større fra gylle, end den er fra fast gødning og ajle.

Det betyder også, at udledningen af metan blev tredoblet fra 1980 til 2010, viser redegørelsen, der er lavet af Troels Kristensen og Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, og Ole Aaes, Videncentret for Landbrug.

Hvis nogle stadig ønsker sig tilbage i tiden, hvad miljøet angår, skal det også med i regnestykket, at heste i 1950 udledte 373 CO2 ækvivalenter pr. ko. Det er næsten en tredjedel af, hvad el og diesel koster miljøet i dag.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle