Milliardregning til arbejdsgiverne

Af Jens Bjørn Poulsen, direktør i GLS-A

I det fremlagte finanslovsforslag lægger regeringen op til, at arbejdsgiverne skal pålægges en ekstra regning på ca. 1.6 mia. kr. over de næste 4 år. Ekstraregningen kommer i form af en forlængelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode med 10 dage til i alt 40 dage.

Det er en betydelig merudgift til arbejdsgiverne, og ændringen er ifølge GLS-A ikke gennemtænkt. Den vil blot reducere beskæftigelsen og gøre det sværere for medarbejdere med højere fravær at fastholde et job. Det er ikke holdbart at påføre arbejdsgiverne yderligere omkostninger i forbindelse med sygdom. Arbejdsgiverne bruger i forvejen betydelige ressourcer på at sikre et godt arbejdsmiljø og reducere sygdom, og det er i forvejen i arbejdsgivernes interesse, at deres medarbejdere er mindst muligt fraværende. En forlængelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode kan kun betragtes som en ekstra skat.

Regeringen bør forholde sig til, hvordan der kan skabes nogle bedre rammevilkår for danske virksomheder, så vi kan opretholde produktionen og få adgang til den nødvendige arbejdskraft. Det må være blandt regeringens fornemste opgaver. Forslag, der øger udgiften på et område, der allerede koster virksomhederne mange penge, vil blot betyde dyrere varer og en forringet konkurrenceevne, vurderer GLS-A.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle