Million-erstatning for sprøjteforbud

Svensk landmand får 48,5 mio. kr. for ikke at sprøjte kartofler. Sagen er parallel til danske sprøjteforbud.

Danske kommuner er begyndt at forbyde brug af sprøjtemidler i visse området, men går det som i Sverige, kan det gå hen og blive en dyrt for kommunerne.

En svensk kartoffelavler, Carl von Celsing fra Eskilstuna, har i maj fået tilkendt en erstatning på 48,5 mio. svenske kr. (38,7 mio. dkr.) ved Mark- og miljødomstolen i Näcka Tingsrätt. Hans kartoffelmarker er nemlig kommet til at ligge i et vandbeskyttelsesområde, hvor han ikke længere må sprøjte kartoffelmarkerne, skriver ATL.

Sprøjteforbudet kommer til at vedrøre 48 hektar hvert år, og det er med udgangspunkt i det, at erstatningen er blevet sat til 48,5 mio. skr., fordi han vil miste indtægter af en højværdiafgrøde i mange år.

Ifølge Carl von Celsing er der tale om en principiel sejr for landbruget, men han roser også kommunen for samarbejdet om at afprøve afgørelsen i retten.

Ifølge Eskiltunas chefjurist Alexandra Eriksson har kommunen anket dommen, retsinstansen har endnu ikke afgjort, om den kan ankes, eller om erstatningen står fast. Hvis kommunen får lov at anke, kan der gå et halvt til et helt år, før tvisten er afgjort.

Interessant dom

Flemming Nør-Pedersen, direktør for Landbrug & Fødevarer, kalder den svenske dom interessant i lyset af de danske sager om sprøjteforbud.

»Det er en dom, vi vil læse med stor interesse,« siger han.

I Danmark har Aarhus Kommune, Egedal Kommune arbejdet for sprøjteforbud for landmænd. I den seneste uge har Sønderborg Kommunes byråd godkendt at sende to indsatsplaner for Sundeved og Midtals i høring. Det sker indenfor 14 dage. Høringsperioden er på 12 uger, og så skal planerne skal behandles politisk igen. I flere områder kan det betyde, at vandværkerne skal indgås frivillige aftaler med landmænd, som kan få erstatning eller nyt jord for aftalerne.

I Aarhus Kommune har mange landmænd allerede sagt nej til en frivillig aftale med erstatning, men det er dog endnu ikke kommet til tvang og retssager.

»Vi har stadig til gode at se nogen kommune løfte bevisbyrden om at regelret anvendelse af sprøjtemidler kan skade grundvandet,« siger Flemming Nør-Pedersen og peger på at sprøjtemidlerne er godkendt af myndighederne.

Skulle det ske, ligger de erstatningsbeløb, de har været foreslået langt under den pris, som det koster landmanden.

»I den forbindelse er den svenske sag meget interessant,« siger han.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle