Mindre eksport af okse- og kalvekød i årets første kvartal

Af markedsanalytiker Louise Juul Toft, Landbrug & Fødevarer

I årets første tre måneder er der i alt eksporteret 23.596 ton okse- og kalvekød, inklusiv forarbejdet kød, spiselige biprodukter og talg. Sammenlignet med samme periode året før er det et fald på 4 pct.

Af grafen ses, at det især er eksporten af fersk/kølet og frosne udskæringer, der er faldet i perioden. Samtidig er eksporten af biprodukter steget med 50 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Udviklingen i eksporten skal ses i lyset af det generelle slagteniveau samt eksporten af levende kvæg i perioden, da disse faktorer kan påvirke mængden af okse- og kalvekød til rådighed for udlandets efterspørgsel. Antallet af slagtninger i første kvartal af 2019 var stort set på niveau med 2018. Så det er ikke dér, forklaringen på den faldende eksport skal findes. Ser vi derimod på eksporten af levende kvæg, blev der i årets første tre måneder eksporteret 22.932 dyr, hvilket svarer til godt 40 pct. flere end samme periode sidste år. Den højere eksport af levende dyr kan således have påvirket mængden af eksport for de slagtede produkter.

Hos Landbrug & Fødevarer er vi opmærksomme på den udfordring, oksekød står over for i forhold til den aktuelle klimadebat. Derfor har vi sat gang i en række tiltag, der skal gøre forbrugerne mere opmærksomme på, at dansk oksekød faktisk er noget af det mest klimaeffektive i verden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle