Mindst en harvning før majssåning

Sådybden bliver for uens uden jordbearbejdning.

Hvor lidt jordbearbejdning kan man nøjes med før såning af majs på let jord?

Svar på det spørgsmål var formålet med en FarmTest, som er foretaget på basis af de demo-parceller med majs, som var anlagt på JB-3 i forbindelse med årets grovfoderekskursion på Stensagergård ved Års. Og svaret ifølge specialkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig, Videncentret Planteproduktion, er:

»En harvning i 10-12 centimeters dybde er minimum for at opnå en tilfredsstillende, ensartet sådybde. Uden jordbearbejdning bliver sådybden for uens - også selv om man eventuelt sår over nedfældersporet, hvor gyllen er nedfældet.«

Konklusionen er draget på grundlag af måling af sådybde og plantehøjde af majs i parceller efter fem forskellige jordbehandlinger, hvor forårspløjning plus harvning var den ene yderlighed og inden jordbehandling den anden. Desuden blev der enten placeret eller nedfældet gylle, samt placeret startgødning i form af NPs 20-10 eller det organiske produkt, Biogrow 10-3-1. I enkelte spor var startgødning dog udeladt.

Der er ikke målt udbytter i parcellerne, da der ikke var tale om egentlige forsøg.

Gylle og startgødning

Ikke overraskende viste målingerne, at sådybden var mest uensartet, jo mindre der var jordbehandlet. Desuden viste plantetælling i stadie 18-19, at planterne var størst og mest ensartede i parcellerne efter intensiv jordbearbejdning.

I FarmTesten kunne der ikke konstateres nogen væsentlig forskel mellem planterne, hvor gyllen var placeret under rækken, og hvor den var nedfældet traditionelt.

»Der var lidt fosformangel og mindre planter i rækkerne, hvor der ikke var givet startgødning,« siger Henning Sjørslev Lyngvig.

Af de to startgødninger resulterede NPs 20-10 i de kraftigste planter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle