Mineral-licitation får den rigtige pris frem

Hos Midtjysk Svinerådgivning gennemfører man licitationer over mineralblandinger hver uge

"En licitation er den eneste måde, man kan sammenligne priser på. Alt andet vil svare til at sammenligne pærer og bananer," fastslår Kristian Jensen, Midtjysk Svinerådgivning.

Der ligger et grundigt forarbejde forud for en licitation over mineralblandinger, men det er et forarbejde, hvor samtlige blandinger bliver diskuteret og vurderet i et samarbejde mellem rådgiver og svineproducent. Kristian Jensen oplever således hyppigt, at indholdet af for eksempel vitaminer eller syre er højt.

"Hvis ikke svineproducenten kan give en god forklaring på, hvorfor niveauet af et bestemt vitamin ligger højt, vil jeg som regel foreslå at reducere til normen," forklarer han.

Næste trin er at fastlægge, hvilke mængder af egne råvarer der er til rådighed, og hvilke analyser der er på råvarerne. Kristian Jensen og kollegaen, Søren Sandgaard Thuesen, foretrækker som minimum, at eget korn er analyseret for vand, råprotein og fosfor. Men de stiller også krav til, at analyserne er udtaget repræsentativt. Ellers læner de sig hellere op ad standardtal for det pågældende år. Hvis det hjemmeavlede korn ligger blandet i en silo eller et planlager, er det vigtigt at få fastlagt præcis, hvor meget af hver kornart der er høstet. Baggrunden er, at proteinindholdet i byg og hvede kan variere en del fra år til år og dermed påvirke proteinindholdet i hele korndelen.

"Vi kan også foreslå nye råvarer," tilføjer Kristian Jensen. Eksempelvis har prisstigningen på fiskemel gjort det attraktivt at se efter alternativer som for eksempel sojaproteinkoncentrat og kartoffelproteinkoncentrat.

Et andet emne, der altid drøftes, er proteinniveauet i smågrise- og slagtesvinefoderet. Hvis der er problemer med diarré hos enten smågrise eller slagtesvin, kan det tale for et lavere proteinindhold end normen.

"Omvendt er vi selvfølgelig også opmærksomme på, at jo lavere indhold af råprotein, jo ringere kan produktiviteten blive," tilføjer Kristian Jensen.

Når disse forhold er afklaret, fastlægger Kristian Jensen de specifikke krav til hver enkelt mineralblanding. Han oplyser også, hvilken iblandingsprocent han forventer. Ved sammenligning af firmatilbud uden forudgående minerallicitation oplever Midtjysk Svinerådgivning ofte, at iblandingsprocenten svinger, hvilket gør den endelige pris vanskelig at gennemskue.

"Det er let at lave en billig mineralblanding, men hvis iblandingsprocenten er højere end hos konkurrenten, bliver det i sidste ende alligevel dyrt for svineproducenten," påpeger Kristian Jensen.

Oplægget sendes herefter til de leverandører, som svineproducenten ønsker at få tilbud fra. Ønsker til leveringsform, leveringshyppighed samt forventet forbrugsmængde oplyses i materialet til leverandørerne.

Prisen afgørende

Når dette forarbejde er gjort, vil de indkomne tilbud kunne sammenlignes direkte. Firmaerne leverer så at sige nogle bestemte næringsstofgarantier. Når alle firmaer opfylder de samme garantier, er det efterfølgende let for rådgiverne at sammenligne priserne, og som udgangspunkt er det den billigste leverandør, der får ordren.

"Vi fremlægger resultatet for svineproducenten og anbefaler altid, at han vælger det billigste tilbud," siger Kristian Jensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle