Mobilt tørreri udnyttes på mange måder

Mobiltørreriet anvendes på flere bedrifter, det kan udlejes, og det kan sælges som brugt i modsætning til stationære tørrerier.

Behovet for en mere fleksibel tørrekapacitet kom for alvor til udtryk i den våde 2010-høst.

"Vi solgte alle de Turbodan-mobiltørrerier, vi havde mulighed for at levere. Produktionen fortsætter efter 2010-høsten, da vi tydeligt kan registrere stigende interesse for en tørre-løsning uden overraskelser," siger fabrikant Svend Lassen, Turbodan.

Ved 'uden overraskelser' mener Svend Lassen, at mobiltørreriet er enkelt og nemt at betjene. Tørreprocessen startes ved at påfylde brændstof og korn og starte traktoren.

Meget fleksibelt

Det traktordrevne mobiltørreri er et portionstørreanlæg, der oprindelig er udviklet af Farrell i Irland i 1985.

Svend Lassen overtog produktionen i 2000 og har siden solgt anlæggene under navnet Turbodan. Der leveres tre størrelser med en ladkapacitet på 150, 180 og 250 tdr. Modelbetegnelserne er henholdsvis TD 15, TD 18 og TD 25.

Et Turbodan mobiltørreri er meget fleksibel sammenlignet med et stationært tørreri. I modsætning til et stationært korntørreanlæg bevarer mobiltørreriet en god brugtpris.

Turbodan-tørreriet er udformet som en trailer og kan derfor fyldes direkte af mejetærskeren. Alternativt kan anlægget anvendes stationært, for eksempel ved forsyning fra en buffersilo eller ved påfyldning fra et plananlæg med frontlæsser eller læssemaskine. Det mobile tørreri giver derfor mulighed for rationel udnyttelse af bestående kornopbevaringsanlæg på for eksempel tilkøbte bedrifter.

Hele ladbunden er perforeret, så tørre- og køleluften fordeles præcist. Hulstørrelsen er 1,5 mm Ø (diameter), så rapsfrø kan tørres uden problemer.

Svend Lassen påpeger, at mobiltørreriet kan øge antallet af høsttimer. "Man kan begynde at mejetærske tidligere på dagen og fortsætte længere om aftenen. En anden fordel er, at man med mobiltørreriet kan undgå at 'ødelægge' tørreprocessen på et plananlæg ved at påfylde ekstraordinært fugtigt korn," siger han.

"Mobiltørreriet er velegnet til udlejning. Flere af mine kunder udlejer anlægget til for eksempel 450 kr./time. Lejer afholder selv udgifter til traktor, mandskab og brændstof," siger Svend Lassen.

Varmluft-tørring

Den store tørrekapacitet skyldes de topmonterede omrøresnegle, der blander indholdet ca. seks gange/time. Det giver mulighed for omgående at tilføre varme til tørreluften, så tørretiden reduceres.

Svend Lassen oplyser, at landmændene i stigende grad er blevet opmærksomme på, at omrøresnegle kan optimere tørreprocessen. "Salget af de manuelle omrøresnegle til plantørringsanlæg er steget i takt med, at kendskabet til Turbodan-mobiltørreriet er blevet udbredt," siger Svend Lassen.

"Tørreprocessen er nem at kontrollere. Det hænger sammen med, at blæsere, varmekilde (oliefyret), omrøresnegle og ladkapacitet er afstemt præcist efter hinanden som en helhedsløsning," siger Svend Lassen.

Alle tre udgaver har en tørrekapacitet på 4-5 pct./time.

hoeg@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle