Moderniseringsstøtte med benspænd

Af Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer

Moderniseringsstøtte til stalde og produktionsanlæg har siden 2014 givet nye bygninger og teknologi, som øger produktiviteten, gavner klima og miljø, forbedrer dyrevelfærden og holder gang i landområderne.

Men nogle landmænd har ventet flere år på pengene trods færdigmeldte byggerier.

På kort sigt kan det give store udfordringer for landmændenes likviditet, for særligt efter et tørkeår er det afgørende, landmanden kan følge sine budgetter.

På lang sigt kan den langsomme udbetaling underminere tilliden til ellers fornuftige støtteordninger.

Landbrugsstyrelsen erkender problemet og har efter pres fra os nedsat en task force, der skal få sagerne afsluttet før sommerferien. I kan stole på, vi holder nøje øje med, at styrelsen når det mål.

Desværre melder Landbrugsstyrelsen om mistanke om svig i cirka 17 sager ud af de mere end 3.749 projekter, der er givet tilsagn til. Skulle mistanken vise sig berettiget, er det selvsagt helt uacceptabelt, og det skal myndighederne naturligvis håndtere. Forsinkelsen som følge af muligt svig rammer jo de utallige kolleger, der har søgt efter reglerne.

Heldigvis understregede fødevareministeren i et samråd i onsdags, at de 17 sager bestemt ikke er hovedårsagen til forsinkelserne.

Det hele viser, vi skal gøre de meget komplicerede regler mere simple. Det vil både gøre det lettere for landmændene at søge og gøre sagsbehandlingen lettere for styrelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle