Motivation kvalt af kommunes nøleri

Kulstofholdig jord bremser for minivådområde.

I mere end et år har mælkeproducent Anders Overgaard ventet på svar fra Aalborg Kommune.

I november 2019 ansøgte han nemlig om at etablere et minivådområde, der kan opsamle overskydende kvælstof, inden det når vandmiljøet.

Tilladelsen fra Landbrugsstyrelsen og halvdelen af tilskuddet har han fået for længst, men kommunen behandler stadig sagen.

»Man bliver så træt i hovedet af at skulle samarbejde med myndighederne, når der bare ingenting sker. Motivationen forsvinder fuldstændig, når man gang på gang får at vide, at der er alverden i vejen«, lyder det fra landmanden.

Behandling helt i stå

Fra Aalborg Kommune lyder det, at man er bekymret for, at jorden, hvorpå minivådområdet skal etableres, er kulstofholdig. Da der samtidig sidste år viste sig at være fejl i et kort, som Aarhus Universitet står bag, har kommunen sat arbejdet med at godkende Anders Overgaards minivådområde på pause.

»Aalborg Kommune udtaler sig ikke i detaljer om enkeltsager, men kan oplyse, at det ansøgte minivådområde er beliggende i et område med over 12 pct. kulstofindhold i jorden«, lyder det bl.a. i et svar fra kommunen, der fortsætter:

»(...) sagsbehandlingen som en følge heraf ikke er påbegyndt«.

Kom med løsninger

Landmand Anders Overgaard vil dog gerne sætte spørgsmålstegn ved, om hans jord nu også er så kulstofholdig, som det forlyder.

I slutningen af 2019 opjusterede Aarhus Universitet nemlig fra den ene dag til anden antallet af hektar med lavbundsjord i Danmark fra 108.000 ha til 171.000 ha.

Med et trylleslag blev 40 pct. af mælkeproducentens jord til lavbundsjord.

»Som en tyv om natten gjorde universitetet min jord til kulstofholdig jord, og de har ingen dokumentation for det. Det har jeg ikke en gang selv, men mit bedste skud er, at vi ikke når over 2,5 pct. kulstofindhold i det«, siger Anders Overgaard.

Kulstofholdigt eller ej, så drømmer han mest af alt om afklaring.

»Kunne de så bare sige, at det ikke kan lade sig gøre, så fair nok. Så driver jeg mit landbrug videre, som jeg plejer«, siger han og fortsætter:

»Men man kunne jo også begynde at være lidt konstruktiv og undersøge, om der er nogle løsninger. Jeg hører intet fra dem, kun en smule via min konsulent, men ellers er der tavshed. I stedet sidder de og triller tommelfingre. De kan jo også være ligeglade, men for mig betyder det meget«.

»Man bliver ligeglad«

I januar har kommunen meddelt landmanden, at man nu afventer et nyt kort fra Aarhus Universitet og Landbrugsstyrelsen.

Imens overvejer Anders Overgaard, om han skal få lavet analyser af sin jord.

»Men vil de overhovedet acceptere det? Hvordan skal det gøres og af hvem? Det er der ingen, der handler på. Vi landmænd forsøger at være en konstruktiv medspiller og gøre det, som samfundet gerne vil have, men på den her måde bliver man bare ligeglad«.

Faktaboks

Vigtige små bassiner

  • Minivådområderne er en del af Landbrugspakken fra 2016 og skal opsamle kvælstof og fosfor, der kommer fra drænrør i oplandet.
  • Bassinerne er et forsøg på at genetablere filtre i landskabet, der sikrer rent vandmiljø. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle