Nåletræ i kæmpestor prisstigning siden nytår

Siden nytår er priserne på nåletræ steget omkring 30 procent.

Af Jens Mathiasen, Skovdyrkerne

30 procent op. Så markant er det løft i markedsprisen, som i de seneste seks måneder har ramt nåletræet.

»Siden nytår er priserne på nål steget op imod 30 procent. Stigningerne kom to gange i foråret. Det er en historisk høj stigning, som jeg aldrig tidligere har set«, siger Jesper Nørgaard Petersen, skovfoged ved Skovdyrkerne Syd og specialist i afsætning af råtræ.

Han siger, at afsætningsprisen normalt vipper 5-10 procent hen over et års tid. Den aktuelle stigning på 30 procent er dermed langt over det normale for markedet.

Jesper Nørgaard Petersen fortæller, at prisstigningerne er trukket af både lavt udbud og stigende efterspørgsel.

»I foråret skete der det, at USAs opkøbere ikke kunne få det råtræ, de skulle bruge i deres normale nærmarked Canada, fordi canadierne har nedsat hugsten grundet billeangreb. Det fik amerikanerne til at kigge imod Europa. I løbet af foråret har amerikanerne opkøbt store mængder råtræ i Europa«.

»Samtidig er skovningerne i Tyskland stagneret, fordi man her afventer bille-situationen. Udbuddet er altså faldet markant, samtidig med at USA har købt op i Europa. Det er hovedforklaringen på de markante prisstigninger«, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Eksporttræ steg først

Han uddyber, at det således var eksporttræet, som i første omgang steg i pris.

»En overgang så vi faktisk, at containertræ til eksport blev afregnet bedre end dansk savværkstræ. Den situation var selvfølgelig uholdbar for de danske savværker – og derfor har de løftet afregningspriserne, sådan at de fortsat kan tiltrække danskproduceret nåletræ«, lyder det.

Skovfogeden gør det klart, at stigningerne meget specifikt har ramt råtræ til tømmer og emballagetræ.

»Cellulosetræ og energitræ ligger stabilt og på et lavt niveau. Der er ikke stigninger på de to produkter, sådan som vi ser det på træ til tømmer og emballage«, forklarer han.

Fagmanden råder skovejere til at gøre brug af de høje priser.

»Markedet er godt – og priserne er virkelig gode lige nu. Hvis man som skovejer har hugstmodent nål i skoven, vil det bestemt være en god idé at tage kontakt til sin skovfoged hos Skovdyrkerne. Så hjælper vi gerne med at rådgive og afsætte træet«, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle