Når far og farfar er landmænd

Landmand er noget, man er født til. Trods en rivende udvikling i det omgivende samfund, hvor nye job opstår, og den unge generation ofte får helt andre uddannelser end forældrene, er landbrug stadig noget, der drives af landmandssønner. Fire ud af fem nye fuldtidslandmænd, der etablerede sig og meldte sig i Dansk Landbrug i 2006, er således søn af en landmand, viser en undersøgelse, LandbrugsAvisen har gennemført. Og også blandt deltidslandmændene kan en meget stor del tænke tilbage på en barndom "hjemme på gården".

Det er en kolossal styrke for landbruget, at faget læres allerede fra de tidlige barndomsår. Det vidner om en glad ungdom med en far, der nok har travlt, men alligevel er hjemme til at være et forbillede for sønnen. Det er en meget stor anerkendelse at have skabt et liv med så megen glæde, at sønnerne gerne vil følge i fodsporene.

Fremtidens fuldtidslandmænd starter tidligt, viser undersøgelsen også. Og igen er slægtskabet en stor gevinst. Den "gamle" generation går formelt set på pension, men får alligevel et dagligt liv som hjælper og rådgiver for den unge, til gavn for den unge, og er ikke mindst med til at skabe en rig og indholdsrig alderdom. Når så samtidig brødrene også etablerer sig som landmænd, ofte i nærheden, skabes et meget stærkt miljø, båret på erfaringer og hjælpsomhed. At man så tilmed via arvereglerne kan komme glidende og nogenlunde fornuftigt i gang med livet som selvstændig, er blot et yderligere plus.

Den meget stærke arvelighed er i modstrid med resten af samfundet, hvor de unge i stigende grad vælger fag langt væk fra forældre-generationen, selv om der selvfølgelig stadig er lærerbørn, der ender som skolelærere. Og det skal da også indrømmes, at der ikke kun er plusser ved modellen. Vejen til succes er for landbruget, som for alle andre erhverv, også afhængig af accept i resten af samfundet. Det gør ikke udfordringen med at opnå denne respekt mindre, at landbruget i så høj grad er præget af indavl. Det er nyttigt, at rådgivningstjenesten i stigende grad henter folk med helt andre erfaringer og kompetencer, for eksempel som rådgivere. At landbruget ligger i generne er en styrke, men kun hvis man evner at tale med og lytte til folk med en helt anden baggrund. Ikke mindst de kvinder, landbruget stadig i alarmerende grad mangler.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle