Nærmiljøet afgør liv eller død i farestalden

Demonstrationsprojekt viser, at et godt nærmiljø har stor betydning for en lav dødelighed i farestalden.

VSP har sat et mål om højst 20 procent dødfødte og døde før fravænning i 2020. Skal det mål opfyldes på landsplan, kommer man ikke uden om at se på pattegrisenes nærmiljø.

Det viser et demonstrationsprojekt med otte sobesætninger, der netop er afsluttet.

»Nærmiljøet var et indsatsområde i alle otte besætninger,« forklarer konsulent og projektleder Inga Riber, Svinerådgivning Danmark.

 

Hundehulsplader gode, men ...

Konsulent Keld Sommer, Gefion, fremhævede følgende områder, man som besætningsejer skal være opmærksom på:

- Brug tilstrækkeligt med varmelamper, så de mindste pattegrise ikke skal bruge deres energireserver på at holde varmen

- Hundehulsplader er gode, men sæt dem ikke op for tidligt. Det kan forhindre nogle i at finde ind i smågrisehulen

- Kontroller med termometer, at gulvtemperaturen i hulen er passende før faringen går i gang

»Det er vigtigt at få skruet ned for gulvvarmen i tide, så pattegrisene ikke bliver jaget ud af hulen, fordi der er for varmt,« påpegede Keld Sommer.

 

Fede søer

Foder og foderjustering var også et emne, der gik igen ved mange besøg.

»Vores anbefaling er højst 5,5 foderenheder på dag syv,« forklarede Keld Sommer.

Nogle søer vil gerne æde mere, men der er sjældent brug for mere så tidligt i laktationen.

»Hold igen på foderet til søer, der kun passer ni-ti pattegrise,« lød hans anbefaling.

De kan nemlig tit æde mere, end de kan udnytte til mælk, og så ender de blot med at blive fede i farestalden.

Han slog også på, at man skulle have en stringent foderkurve, man fulgte.

»Så er det lettere at foretage individuelle hensyn, når man har en kurve at gå ud fra,« understregede han.

Hygiejne

Projektet viste også, at foderhygiejne er vigtig.

»Der kan sidde dårligt foder i foderblanderen, i siloen, i foderkasser og i nedløbsrør. Alle diegivende søer er meget følsomme over for udsving i foderkvalitet og -hygiejne,« forklarede han.

Han anbefalede også, at man justerer foder på samme tidspunkt hver dag.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle