Naturen har krav på en markant stemme

DEBAT af Vibeke Lyngse, kommunikationsdirektør i Danmarks Naturfredningsforening

Hvis det udelukkende var de frie markedskræfter, der rådede, ville det næppe være en selvfølge, at vi frit kan færdes langs de danske kyster endsige gå en tur langs åen.

Danmarks Naturfredningsforening er talerøret for mange tusinde borgere, som ønsker en rig og mangfoldig natur og et rent miljø. Og som deler bekymringen for, at hensynet til et rent miljø overstiges af produktivitetskrav fra et stort landbrug, som holder fast i en dommedagsretorik om nødvendigheden af at måtte tilsidesætte beskyttelsen af natur og miljø for at overleve.

Omkring 1.500 frivillige medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening har påtaget sig rollen som lokal vagthund, der kæmper for vores fælles natur. Vi vurderer sammen med borgerne i lokalområdet, om en eventuel udvidelse af en svinefarm vil ødelægge natur, eller om en ny vindmølle vil tage landskabets værdi.

De, der føler sig ramt når DN indgiver en klage, kalder os nej-sigere, der er imod al udvikling. Fundamentalister og virkelighedsfjerne er en anden retorik, som vi må lægge øre til. Sandheden er, at DN er en vigtig brik i en demokratisk proces, hvor vi som repræsentanter for den almindelige borger har mulighed for at få myndighedernes afgørelse af, hvad der er ret og rimeligt. Vi tør råbe op – også når det sker i modvind.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle