Naturplejer savner fællesskab i branchen

Opdræt af naturkvæg forbindes normalt med miljøbevidsthed og produkter af høj kvalitet. Men det er ikke let at gøre en god forretning ud af naturkvæg.

Kvægproducent Steen Bo Jensen har til årsskiftet besluttet at fokusere på opdræt af naturkvæg og får på gården Buresødal, men han savner mere samarbejde mellem danske naturplejere. At lade sine dyr fodre ved naturpleje og naturligt hø kan være godt for både malke- og slagtekvæg, men det er ikke selvsagt, at naturpleje giver sunde køer og lækkert kød.

»Du kan lave naturpleje på et areal, hvor Limousine kvæg ikke kan fedes op, men Galloway kvæg derimod godt kan trives, og det skal du som opdrætter kunne vurdere,« forklarer Steen Bo Jensen, der mener, at vidensdeling igennem en forening kan være vejen frem for at sikre kvaliteten. Tanken er, at de dygtigste naturopdrættere vil kunne stå i spidsen som gode eksempler og, at man i en forening også vil kunne lære af hinandens fejl.

Fællesskab

»Det kræver, at der er et fællesskab, hvor man kan spille med åbne kort og ikke er bange for at spørge hinanden til råds,« siger han.

Det er ikke kun græsning, der kan være en udfordring at optimere, det er også selve opdrættet. Efter flere års erfaring har han fundet frem til en løsning, hvor han blander Limousine og Angus kvæg, da det, for ham giver bedre køer, hvad angår temperament og kælving. Den viden kan måske komme andre opdrættere til gode, hvis de står i en situation lig den, Steen har været i, men det kræver, at informationer om metode og resultater kan videregives.

Større efterspørgsel

Ud over kvalitetssikring vil en sammenslutning af opdrættere kunne have en række andre fordele. Det vil kunne gøre det lettere at lave kooperativer, hvor producenter kan sælge deres varer sammen. På den måde kan man imødekomme efterspørgsel fra restauranter og forhandlere. »Vi har kun 40 dyr, så vi er ikke store nok til at levere til restauranter, der efterspørger de samme populære udskæringer. Heldigvis har vi selv gårdbutik med en loyal kundekreds, hvor stort set alt kødet bliver afsat, men det er ikke alle, der har den mulighed,« siger han.

Buresødal bruger den gode historie om kødets oprindelse til at skabe efterspørgsel af produktet og inviterer flere gange årligt til besøgsdage, hvor man kan komme helt tæt på dyr og jord.

Mangler kvalitetsstempel

Der har tidligere været forsøg på at skabe en stor sammenslutning af naturplejere i foreningen Smag På landskabet, men den døde ud efter et par år grundet komplikationer ved at opstille klare kriterier for produktet. Naturplejevirksomheden Rent A Cow har også arbejdet for at få etableret en fælles kvalitetsmærkning af naturkød, men uden held. Der findes endnu ingen fællesbetegnelse, hvorunder man kan markedsføre naturkød.

Faktaboks

Naturpleje i Danmark

  • Naturpleje er et omdiskuteret emne herhjemme, og mange landmænd frygter for økonomisk tab ved igangsættelse af aktiviteten.
  • Aarhus Universitet anslog gennem en undersøgelse i 2012, at der i Danmark er behov for naturpleje på 342.000 hektar land. Naturstyrelsen plejer ca. 25.000 hektar af disse. Derudover plejes der også af kommuner og private, men det vides ikke p.t. hvor stort et areal, der står uplejet. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle