NEJ til ”engelske over-svømmelser” i Danmark

DEBAT

I England er der lige nu oversvømmelser i katastrofalt omfang. Flere end tusind huse er oversvømmede, og flere end 3.000 mennesker er fordrevet fra deres hjem. Lige nu rammer vandmasserne landsbyer og mindre byer. Lige om lidt når de måske frem til London.

Årsagen er store regnmængder og ikke mindst alt for lidt oprensning og grødeskæring i vandløbene. Angiveligt er det sket på grund af årelang mangel på penge. Hvad sker der så, når regnmasserne kommer til Danmark, vi har allerede oplevet, at de er godt på vej?

Er de danske vandløb oprensede og i orden? NEJ! Har kommunerne i Danmark også manglet penge til oprensning og grødeskæring? Det har de nok.

Men de har også manglet vilje til at sikre effektiv afvanding. Dels fordi ingen – før nu – har forestillet sig ”engelske tilstande” i Danmark, dels fordi man i stat og kommune som bekendt har fokuseret næsten udelukkende på vandløbenes økologiske tilstand og ikke på deres evne til at lede vand væk.

Landsforeningen Danske Vandløb vil også gerne fremme god økologisk tilstand i vandløbene. Men samfundsmæssigt kan vi ikke forsvare at fokusere næsten udelukkende på den økologiske målsætning, hvis det sker på bekostning af vandløbenes evne til at lede vandmængder væk.

De nye statslige og kommunale vandplaner må nødvendigvis OGSÅ fokusere på effektiv vandafledning.

Husk på: Monsterregnen kommer!

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle