Nitrifikationshæm- mere kan sikre den grønne omstil-ling af landbruget

Af Robert Racz, Country Manager BASF Agricultural Solutions Nordics

Vi skal udvikle; ikke afvikle. Den grønne omstilling af landbruget skal ske klogt, f.eks. ved at gøre brug af nye teknologier og løsninger som nitrifikationshæmmere. Sådan skriver regeringen i det nye oplæg til grøn omstilling af landbruget. Det er vi i BASF meget enige i. Regeringen skriver, at de store potentialer for at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, bl.a. kommer fra håndteringen af gylle og gødning og peger på nitrifikationshæmmere som en mulighed. Derfor afsættes 222 mio. kr. til forskning og udvikling på området. Regeringen efterspørger dog mere viden. Det har vi hos BASF, og den deler vi gerne.

Regeringsoplægget nævner foreløbige studier fra Aarhus Universitet, hvor teknologier som ”NoGas” og nitrifikationshæmmere har potentialet til at reducere udledninger fra gødnings- og gyllehåndteringen med 11-65 pct. Og samlet set at kunne reducere udledningerne af metan og lattergas med op til ca. 1 mio. ton CO2 i 2030.

Vi vil gerne understøtte ambitionerne og sætte flere tal og ord på, hvorfor det er en god ide at udforske potentialet i nitrifikationshæmmere. I en tysk undersøgelse fra 2019 fandt forskere, at en type nitrifikationshæmmer reducerede nitrogenoxidemissionerne med 45 procent, når de dyrkede vinterhvede. Det matcher de danske tal og er en markant reduktion. I dag bruges nitrifikationshæmmere i ringe grad i Danmark og er dermed en uudnyttet mulighed for at reducere landbrugets klimapåvirkning. Lattergas udgør næsten halvdelen af markbrugets drivhusgasudledning, det svarer til 27 pct. af landbrugets samlede drivhusgasudledning. Lattergas påvirker klimaet omkring 300 gange mere end kuldioxid, derfor bør lattergas prioriteres. Nitrifikationshæmmere kan være et værktøj til reduktion af nitrogenoxidemissioner i den danske landbrugssektor uden at reducere fødevareproduktionen.

Nitrifikationshæmmere gavner også biodiversiteten, fordi de hjælper med at reducere risikoen for kvælstofudvaskning til vandløb, havet og ikke mindst grundvandet. Nitrifikationshæmmerne får simpelthen kvælstof til at blive længere i jorden som ammoniumnitrogen.

Fordelene er store

Regeringen har nu udlagt målsætningerne, og hvis vi skal indfri dem, så er det oplagt at udforske potentialet i nitrifikationshæmmere.

Det er positivt, at regeringen peger på nye teknologier og løsninger for at nå klimamålene, og vi er enige i, at teknologierne kan give landbruget de værktøjer, det har brug for. På denne måde kan dansk landbrug reducere emissionerne uden at gå på kompromis med produktionen. Vi hjælper gerne med viden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle