Nordjysk alliance skal sikre slagteriet i Sæby

LandboNord, Danish Crown, NNF og Frederikshavn Kommune tager initiativer til at renovere stalde og vil bygge ny superstald.

»DC Sæby er den sidste store arbejdsplads, der er tilbage i Frederikshavn Kommune. Den har vi sat fælles fokus på at bevare ved at sikre råvaregrundlaget.«

Det siger miljøchef i LandboNord, Allan K. Olesen, som er deltager i et nordjysk partnerskab, der er søgt sammen med det klare mål at sikre forsyningen af svin til Danish Crowns slagteri i Sæby. Parterne består ud over LandboNord af Danish Crown, NNF samt Frederikshavn Kommune, der har udnævnt fødevarer og energi - herunder biogas - som to af kommunens fire vækstspor.

»Vi har flere elementer i spil, men på kort sigt vil vi søge at fremme byggeriet af nye stalde hos producenter med miljøgodkendelse, og vi vil desuden støtte producenter med ældre stalde i at fortsætte produktionen,« siger Allan K. Olesen.

»På længere sigt vil vi tage initiativ til en stor teststald, hvorfra der efter planen skal fedes 90.000 slagtesvin om året. Det bliver med den nyeste teknologi og miljøhensyn - eventuelt som led i Månegris-projektet. Ejerskabet til stalden er ikke på plads, men det kan blive i form af fælleseje mellem flere landmænd.«

Danish Crown og NNF deltager i partnerskabet, fordi det er vigtigt at kunne udveksle viden og planer for fremtiden med alle de parter, som har índflydelse på slagteriets drift.

»Som talerør for hele værdikæden kan vi få maksimal indflydelse,« siger Allan K. Olesen om samarbejdet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle