Nu er der enighed om 60/40-betaling for vask af lastbiler ved grænsen

Efter lang tids tovtrækkeri blev der enighed om en 60/40 model.

Grise, der eksporteres, betaler 78 øre. Grise, der slagtes i Danmark, betaler 52 øre.

»Betalingen giver et samlet provenu på 21 mio. kr. Det svarer til den forventede udgift til drift af vaskehallerne i 2019«, siger Erik Larsen, L&F Svineproduktion.

Betalingen svarer til, at grise, der eksporteres, betaler 60 procent af omkostningerne ved vaskehallerne, mens grise, der slagtes i Danmark, bidrager med de resterende 40 procent af omkostningerne.

Aftalen er tiltrådt af både Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier i denne uge.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Erik Larsen forklarer, at der har været mange synspunkter om, hvordan omkostningen skulle fordeles.

»Slagterierne har talt for 100 procent brugerbetaling. Danske Svineproducenter for en 50/50 fordeling mellem dem, der eksporterer, og dem, der slagter herhjemme. Andre har talt for en 75/25 fordeling«, forklarer Erik Larsen om de forskellige interesser.

Når resultatet nu ender på 60/40, viser det ifølge Erik Larsen, at alle parter har givet sig, og at alle har ønsket at nå frem til en aftale, som man kan bakke op om.

Han erindrer om, at grænsevask ikke kun drejer sig om at holde afrikansk svinepest ude af Danmark, men at der er en lang række andre sygdomme, som grænsevask også bidrager til at holde ude.

Set i det lys peger han på, at 60/40 fordelingen er fornuftig, og afspejler, at alle parter har gavn af, at disse sygdomme ikke findes i Danmark.

»Alle har fordel af, at vi ikke hverken har afrikansk svinepest eller andre sygdomme i landet«, fastslår Erik Larsen.

Han ser grænsevask som et af flere vigtige tiltag i bestræbelserne på at holde Danmark sygdomsfrit. Vildsvinehegnet er et andet tiltag med samme formål.

Opkræves via DANISH

Opkrævningen af de 78 øre for eksporterede grise og 52 øre for grise slagtet i Danmark sker via DANISH-ordningen.

På den måde bidrager alle til betalingen.

Man arbejder dog på at opkræve beløbet via Svineafgiftsfonden frem for gennem DANISH.

»Omkostningen for den enkelte svineproducent vil være den samme, men administrativt vil det være lettere at opkræve det gennem Svineafgiftsfonden«, bemærker Erik Larsen.

Man arbejder på at afklare de sidste forhold omkring opkrævning via Svineafgiftsfonden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle